NIP

kod służący do identyfikowania podatników w Polsce
Czas czytania 1 min.

NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) – kod służący do identyfikowania podatników w Polsce. Składa się z 10 cyfr. Przyznawany jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Do jednej osoby przypisany jest tylko jeden numer NIP, bez względu na liczbę i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz na rodzaj i wielkość płaconych podatków.

Numer NIP formalnie obowiązuje od 1996 roku, a po raz pierwszy pojawił się wraz z ustawą z października 1995 roku. Do 1 września 2011 roku każda osoba musiała legitymować się numerem NIP w urzędzie skarbowym. Po tej dacie, osoby nieprowadzące żadnej działalności gospodarczej, nie mają obowiązku posługiwania się numerem NIP w urzędzie skarbowym, a do celów identyfikacyjnych wystarczy w takim przypadku numer PESEL.  

Numer NIP wydawany jest na składany przez podatnika wniosek, przed dokonaniem czynności, która objęta jest opodatkowaniem:

 • VAT,
 • akcyzowym.

W przypadku podatku dochodowego wniosek o nadanie numeru NIP należy złożyć przed złożeniem pierwszej deklaracji podatkowej.

KOD LICZBOWY NIP

Numer NIP składa się z unikalnej dla każdego podatnika kombinacji 10 cyfr, która umożliwia jego identyfikację. Pierwsze trzy cyfry kodu stanowią prefiks, odpowiadający urzędowi skarbowemu, w którym został przyznany numer NIP. Ostatnia cyfra ma funkcję kontrolną i jest obliczana za pomocą specjalnego algorytmu.

PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO NUMERU NIP

Stosowanie numeru NIP ma na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy podatnikiem a administracją podatkową. Obowiązkiem posiadania numeru NIP zostały objęte następujące podmioty:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz inne podmioty, które na mocy odpowiednich ustaw mają status podatnika,
 • podmioty, które są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.
Podobne artykuły:
N
 • Nadzór finansowy

  to termin odnoszący się do zbioru działań

  1 min
 • Nawis inflacyjny

  to termin związany z zagadnieniem inflacji

  1 min
 • Nadwyżka

  Nadwyżka - pojęcie z dziedziny ekonomii

  1 min