Główna > Wiki > C > Credit scoring

Credit scoring

ocena zdolności kredytowej
Czas czytania 1 min.

Ocena zdolności kredytowej (credit scoring)  jest wyrażeniem liczbowym, opartym na analizie dokumentów finansowych danej osoby, w celu odzwierciedlenia jej faktycznej i obecnej zdolności kredytowej. Ocena kredytowa jest przede wszystkim oparta na informacjach wynikających z analizy zdolności kredytowej.

Banki oraz inne instytucje finansowe, które udzielają szybkich pożyczek oraz kredytów wykorzystują to powyższe narzędzie do oceny potencjalnego ryzyka związanego z pożyczaniem pieniędzy konsumentom i łagodzenia ewentualnych strat z powodu niewypłacalności danego Kredytobiorcy. Instytucje finansowe wykorzystują credit scoring, w celu określenia, jaka osoba kwalifikuje się do otrzymania danej pożyczki, jaka powinna być stopa procentowa owego zobowiązania oraz, jaką kwotę kredytu można przyznać tejże osobie.

Ocena kredytowa zasadza się na analizie:

 • dzielnicy, w której zamieszkuje kredytobiorca,
 • liczby osób pozostających na utrzymaniu kredytobiorcy,
 • okresie zamieszkania pod obecnym adresem,
 • okresie zatrudnienia na obecnym stanowisku,
 • okresie zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy,
 • okresie zatrudnienia w tym samym przedsiębiorstwie,
 • posiadanych kart płatniczych,
 • posiadanych rachunków bankowych,
 • posiadanych programów oszczędnościowych,
 • posiadaniu samochodu,
 • posiadaniu telefonu,
 • posiadaniu ubezpieczenia na życie,
 • referencji bankowych,
 • statusu mieszkaniowego,
 • wieku i stanu cywilnego,
 • wykształceniu (szczególnie, czy osoba wykonuje zawód uprzywilejowany- lekarz, prawnik, informatyk, notariusz, stomatolog- czyli taki, uznawany w ocenie kredytowej za gwarantujący ponowne, szybkie zatrudnienie, nawet w przypadku natychmiastowej utraty – zwolnienia z dotychczasowego stanowiska pracy).
 • wysokość miesięcznych dochodów
 • zawód

Według oficjalnej definicji zamieszczonej w amerykańskim akcie prawnym The Equal Credit Opportunity Act (Sekcja 202.2), wprowadzonym w życie dzięki Regulacji B, credit scoring posiada następujące cechy:

 • oparty jest na danych zebranych dzięki empirycznemu porównaniu populacji rzetelnych i nierzetelnych kredytobiorców, którzy ubiegali się o kredyt w pewnym przedziale czasowym,
 • rozwinięty jest w celu oceny ryzyka kredytowego wnioskodawcy, uwzględniając interes kredytodawcy,
 • jest dostosowany i zatwierdzony przy użyciu zaakceptowanych, statystycznych zasad i metod,
 • jest periodycznie doskonalony poprzez użycie właściwych zasad i metod statystycznych, modyfikowany w celu utrzymania zdolności oceny przyszłości.
Podobne artykuły:
C
 • Czarna gospodarka

  działalność gospodarcza, która nie jest deklarowana do celów podatkowych

  1 min
 • CIT

  podatek osobowy od osób prawnych

  2 min
 • Cash back

  usługa bankowa

  1 min