Towary

jest produktem ludzkiej pracy
Czas czytania 1 min.

Towary – wytworzone przez konkretną jednostkę wyroby gotowe lub usługi, które stanowią jej własność. Towar jest produktem ludzkiej pracy. Towary przeznaczane są do odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, znajdują się w magazynach lub punktach sprzedaży. Sprzedaż towarów może zostać udokumentowana paragonem, rachunkiem bądź fakturą. Wydanie towaru dokumentowane jest dowodem wydania towaru Wz.

Terminem „towar” określa się wszystkie rzeczy ruchome, energia oraz budynki. Pojęcie to można zastąpić takimi określeniami, jak: „produkt”, „wyrób”, „dobro”, „artykuł”.

Towary podlegają różnej klasyfikacji. Można dzielić je ze względu na wiele różnych kryteriów, takich jak: trwałość towaru, jego pochodzenie lub właściwości fizyczne czy zdolność towaru do zaspokojenia potrzeb klientów.

Wartość użytkowa towaru

Towar charakteryzuje się wartością użytkową, dzięki której staje się przedmiotem społecznego zainteresowania. Za wartość użytkową towaru uznaje się ogół jego właściwości fizycznych i chemicznych, poprzez które zaspokaja one określone potrzeby. Z towarem związana jest jego jakość, która odzwierciedla wszystkie cechy i właściwości towaru. Możemy wyróżnić następujące cechy jakościowe towaru z perspektywy konsumenta:

 • techniczne – związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi, mikrobiologicznymi,
 • ekonomiczne – takie jak koszty naprawy, przechowywania czy instalacji,
 • ergonomiczne produktu - takie jak koszty konserwowania, naprawy,
 • użytkowe – związane z bezpieczeństwem, funkcjonalnością, przydatnością,
 • estetyczne – takie jak kolorystyka, staranność wykończenia czy moda.
Podobne artykuły:
T
 • Transakcja bezgotówkowa

  rodzaj płatności z wykorzystaniem pieniędzy elektronicznych

  1 min
 • Teoria realnego cyklu koniunkturalnego

  jedna z teorii ekonomii głównego nurtu

  1 min
 • Taksa notarialna

  Taksa notarialna - wynagrodzenie notariusza

  1 min