Główna > Wiki > P > Procent prosty

Procent prosty

rodzaj oprocentowania środków finansowych
Czas czytania 1 min.

Procent prosty w bankowości jest to taki rodzaj oprocentowania środków finansowych, w którym dochód otrzymany w postaci odsetek nie ulega kapitalizacji. Oznacza to w praktyce, że uzyskane z oprocentowania środki nie są wliczane do kapitału początkowego, przez co nie procentują wraz z nim w dalszym okresie rozliczeniowym.

Do obliczania procentu prostego stosuje się specjalny wzór:

FV = PV (1+rn)

gdzie poszczególne oznaczenia to:

 • PV (ang. present value) – kapitał początkowy, czyli wartość bieżąca
 • FV (ang. future value) – kapitał końcowy, czyli wartość przyszła
 • r – roczna stopa procentowa
 • n – czas oprocentowania w latach

Przy obliczaniu procentu prostego stosuje się najczęściej konwencję ACT/ACT określającą w sposób rzeczywisty liczbę dni w okresie odsetkowym i liczbę dni w roku. Możliwe jest jednak zastosowanie w tym przypadku np. reguły bankowej (założenie, że rok ma 360 dni) oraz innych konwencji.

Podobne artykuły:
P
 • PTE

  Powszechne towarzystwo emerytalne

  1 min
 • Prowizje bankowe

  to pobierane przez bank opłaty

  1 min
 • PP

  prawo poboru

  1 min