Główna > Wiki > K > Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

kredyt na pokrycie wydatków
Czas czytania 1 min.

Kredyt obrotowy - to kredyt, który udzielany jest na pokrycie wydatków związanych

z majątkiem trwałym danego przedsiębiorstwa. Finansuje on nakłady inwestycyjne związane ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego już majątku trwałego tegoż przedsiębiorstwa.

Podział nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie:

 • nakłady na rzeczowe, czyli składniki majątku trwałego i urządzenia,
 • nakłady na finansowy majątek trwały (w tym przypadku może to być zakup papierów wartościowych),
 • nakłady na wartości niematerialne i prawne (wszelkiego rodzaju zakupy licencji czy patentów).

Przedmiot kredytu obrotowego:

 • wyposażenie (zakup, modernizacja bądź też nabywanie danego majątku trwałego),
 • restrukturyzacja (przebudowa struktury gospodarczej przedsiębiorstwa),
 • zakup lub budowa nowych obiektów przemysłowych.

Okres kredytowania i raty

Przeciętny okres kredytowania wynosi z reguły 5- 7 lat w miesięcznych lub kwartalnych ratach. Istnieje także możliwość otrzymania karencji w spłacie kredytu. W przypadku braku historii kredytowej, okres kredytowania jest dużo niższy i nie ma możliwości uzyskania karencji.

Warunki udzielenia kredytu obrotowego przez polskie banki

Najłatwiej uzyskać kredyt obrotowy na inwestycje o krótkim okresie zwrotu poniesionych nakładów, najtrudniej zaś na budowę nowego zakładu. Kluczowe jest dokładne oszacowanie wysokości kwoty kredytu. Banki żądają obszernej dokumentacji, która zawiera realny kosztorys, pełny harmonogram kosztowy i czasowy, a także posiadanie umów

z wykonawcami oraz np. uzyskania pozwolenia na budowę obiektu.

Realizacja kredytu obrotowego

Bank na podstawie faktur kredytobiorcy dokonuje realizacji zleceń płatniczych na wskazany rachunek kontrahenta. Inwestycje o szerokim horyzoncie czasowym są finansowane

przez bank, ale wyłącznie w transzach.

Podobne artykuły:
K
 • Kredyt konsumpcyjny

  rodzaj kredytu udzielanego osobom fizycznym

  1 min
 • Karta debetowa

  instrument płatniczy

  1 min
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  1 min