Główna > Wiki > K > Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

kredyt na pokrycie wydatków
Czas czytania 1 min.

Kredyt obrotowy - to kredyt, który udzielany jest na pokrycie wydatków związanych

z majątkiem trwałym danego przedsiębiorstwa. Finansuje on nakłady inwestycyjne związane ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego już majątku trwałego tegoż przedsiębiorstwa.

Podział nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie:

  • nakłady na rzeczowe, czyli składniki majątku trwałego i urządzenia,
  • nakłady na finansowy majątek trwały (w tym przypadku może to być zakup papierów wartościowych),
  • nakłady na wartości niematerialne i prawne (wszelkiego rodzaju zakupy licencji czy patentów).

Przedmiot kredytu obrotowego:

  • wyposażenie (zakup, modernizacja bądź też nabywanie danego majątku trwałego),
  • restrukturyzacja (przebudowa struktury gospodarczej przedsiębiorstwa),
  • zakup lub budowa nowych obiektów przemysłowych.

Okres kredytowania i raty

Przeciętny okres kredytowania wynosi z reguły 5- 7 lat w miesięcznych lub kwartalnych ratach. Istnieje także możliwość otrzymania karencji w spłacie kredytu. W przypadku braku historii kredytowej, okres kredytowania jest dużo niższy i nie ma możliwości uzyskania karencji.

Warunki udzielenia kredytu obrotowego przez polskie banki

Najłatwiej uzyskać kredyt obrotowy na inwestycje o krótkim okresie zwrotu poniesionych nakładów, najtrudniej zaś na budowę nowego zakładu. Kluczowe jest dokładne oszacowanie wysokości kwoty kredytu. Banki żądają obszernej dokumentacji, która zawiera realny kosztorys, pełny harmonogram kosztowy i czasowy, a także posiadanie umów

z wykonawcami oraz np. uzyskania pozwolenia na budowę obiektu.

Realizacja kredytu obrotowego

Bank na podstawie faktur kredytobiorcy dokonuje realizacji zleceń płatniczych na wskazany rachunek kontrahenta. Inwestycje o szerokim horyzoncie czasowym są finansowane

przez bank, ale wyłącznie w transzach.

Podobne artykuły:
K Czas czytania Ilość polubień
Kredyt konsumpcyjny - rodzaj kredytu udzielanego osobom fizycznym 1 min 0 ❤
Karta debetowa - instrument płatniczy 1 min 0 ❤
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 1 min 0 ❤