Główna > Wiki > L > Likwidacja szkód

Likwidacja szkód

postępowanie likwidacyjne
Czas czytania 1 min.

Jest to termin dotyczący firm ubezpieczeniowych, określający ogół działań podejmowanych pomiędzy zgłoszeniem przez ubezpieczonego roszczenia, a wypłatą odszkodowania lub wydaniem decyzji odmownej.

Do działań tych należy ustalenie przyczyny i okoliczności wystąpienia szkody oraz wskazanie odpowiedzialnych za nią osób. W dalszej części procesu następuje określenie, czy istnieje odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej, wycena szkód oraz ustalenie wysokości odszkodowania lub świadczenia należnego do wypłaty.

Podobne artykuły:
L Czas czytania Ilość polubień
Lokata progresywna - rodzaj lokaty ze zmiennym oprocentowaniem 1 min 0 ❤
Lokata terminowa - umowa między bankiem a jego klientem 1 min 0 ❤
Linia kredytowa - oddanie przez bank do dyspozycji przedsiębiorcy określonej kwoty 1 min 0 ❤