Główna > Wiki > I > Inwestor

Inwestor

osoba prawna lub fizyczna
Czas czytania 1 min.

Jest to osoba prawna lub fizyczna, która lokuje swoje wolne środki finansowe w przedsięwzięciu, które z założenia ma przynosić zyski.

Ze względu na charakter działalności, inwestorów dzieli się na:

 • Czynnych, którzy z dużą częstotliwością sprzedają i kupują różne aktywa, w swoich działaniach opierając się na dokładnej obserwacji i analizie aktualnej sytuacji na rynku
 • Biernych, czyli takich, którzy nabyte dobra traktują jako długotrwałą lokatę mającą zapewnić korzyści finansowe takie jak: odsetki, czy premie
 • Umiarkowanych, podejmujących ryzyko inwestycji tylko wtedy, gdy wiedzą, że może ona przynieść wysoki dochód i decydujących się na czasowe zamrożenie tylko części funduszy
 • Agresywnych, którzy nie boją się ryzyka płynącego z inwestowania, obracają dużymi kwotami, odnoszący zyski równie często, co straty

Inwestor, lokujący swoje pieniądze w konkretne przedsięwzięcie musi mieć świadomość ponoszonego ryzyka, wiążącego się z tym, że inwestycja nie przyniesie oczekiwanych zysków.

Podobne artykuły:
I
 • IBAN

  Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  1 min
 • IKE

  Indywidualne Konto Emerytalne

  1 min
 • IKZE

  Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  1 min