Główna > Wiki > F > Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna

co to takiego?
Czas czytania 1 min.

Franszyza redukcyjna (inaczej bezwzględna lub bezwarunkowa) to kwota, którą ubezpieczyciel potrąca z każdego odszkodowania. W praktyce oznacza to, że jeśli wartość szkody nie przekroczy tej kwoty odszkodowanie nie jest wypłacane. Wysokość franszyzy jest oczywiście podawana do wiadomości ubezpieczającego i jest ona zapisana w umowie ubezpieczenia (http://rkb.pl/faq/co-jest-franszyza-redukcyjna-i-franszyza-integralna/).

Przykład:

Franszyza redukcyjna wynosi 200 zł, a wysokość szkody 1.000 zł. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości 800 zł. (http://rkb.pl/faq/co-jest-franszyza-redukcyjna-i-franszyza-integralna/).

Franszyza redukcyjna wynosi 200 zł, a wysokość szkody 150 zł. W takim przypadku ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania(http://rkb.pl/faq/co-jest-franszyza-redukcyjna-i-franszyza-integralna/).

Mechanizm franszyzy redukcyjnej jest bardzo podobny do udziałów własnych, jednakże wysokość franszyzy określa się w walucie, a wysokość udziału własnego w stawkach procentowych (http://rkb.pl/faq/co-jest-franszyza-redukcyjna-i-franszyza-integralna/).

Podobne artykuły:
F Czas czytania Ilość polubień
Faktura - dokument księgujący sprzedaż 1 min 0 ❤
Franczyza - sposób sprzedaży dowolnych towarów lub usług 1 min 0 ❤
Finanse osobiste - finanse gospodarstwa domowego 1 min 0 ❤