Główna > Wiki > N > Nadzór bankowy

Nadzór bankowy

instytucja monitorująca działalność podległych jej banków komercyjnych
Czas czytania 1 min.

Jest to instytucja bankowa, zajmująca się monitorowaniem działalności podlegających jej banków. Podstawowym celem nadzoru bankowego jest zapewnienie  prawidłowego działania, stabilności oraz bezpieczeństwa sektora bankowego.

Rolą nadzoru bankowego jest ochrona klientów i dbanie o ich interesy, poprzez egzekwowanie przestrzegania przez wszystkie placówki prawa bankowego. Ma na celu również zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym w banku depozytom.

W Polsce funkcję tę pełni Komisja Nadzoru Finansowego, podzielona na kilka sektorów:

 • Bankowy
 • Ubezpieczeniowy
 • Kapitałowy
 • Emerytalny

Do jej zadań należy sprawowanie nadzoru  nad bankami, SKOK-ami, biurami usług płatniczych, konglomeratami finansowymi oraz instytucjami pieniądza elektronicznego.

Podobne artykuły:
N
 • Nadzór finansowy

  to termin odnoszący się do zbioru działań

  1 min
 • Nawis inflacyjny

  to termin związany z zagadnieniem inflacji

  1 min
 • Nadwyżka

  Nadwyżka - pojęcie z dziedziny ekonomii

  1 min