Główna > Wiki > N > Nadzór bankowy

Nadzór bankowy

instytucja monitorująca działalność podległych jej banków komercyjnych
Czas czytania 1 min.

Jest to instytucja bankowa, zajmująca się monitorowaniem działalności podlegających jej banków. Podstawowym celem nadzoru bankowego jest zapewnienie  prawidłowego działania, stabilności oraz bezpieczeństwa sektora bankowego.

Rolą nadzoru bankowego jest ochrona klientów i dbanie o ich interesy, poprzez egzekwowanie przestrzegania przez wszystkie placówki prawa bankowego. Ma na celu również zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym w banku depozytom.

W Polsce funkcję tę pełni Komisja Nadzoru Finansowego, podzielona na kilka sektorów:

  • Bankowy
  • Ubezpieczeniowy
  • Kapitałowy
  • Emerytalny

Do jej zadań należy sprawowanie nadzoru  nad bankami, SKOK-ami, biurami usług płatniczych, konglomeratami finansowymi oraz instytucjami pieniądza elektronicznego.

Podobne artykuły:
N Czas czytania Ilość polubień
Nadzór finansowy - to termin odnoszący się do zbioru działań 1 min 0 ❤
Nawis inflacyjny - to termin związany z zagadnieniem inflacji 1 min 0 ❤
Nadwyżka - Nadwyżka - pojęcie z dziedziny ekonomii 1 min 0 ❤