Główna > Wiki > N > Nadzór bankowy

Nadzór bankowy

instytucja monitorująca działalność podległych jej banków komercyjnych
Czas czytania 1 min.

Jest to instytucja bankowa, zajmująca się monitorowaniem działalności podlegających jej banków. Podstawowym celem nadzoru bankowego jest zapewnienie  prawidłowego działania, stabilności oraz bezpieczeństwa sektora bankowego.

Rolą nadzoru bankowego jest ochrona klientów i dbanie o ich interesy, poprzez egzekwowanie przestrzegania przez wszystkie placówki prawa bankowego. Ma na celu również zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym w banku depozytom.

W Polsce funkcję tę pełni Komisja Nadzoru Finansowego, podzielona na kilka sektorów:

  • Bankowy
  • Ubezpieczeniowy
  • Kapitałowy
  • Emerytalny

Do jej zadań należy sprawowanie nadzoru  nad bankami, SKOK-ami, biurami usług płatniczych, konglomeratami finansowymi oraz instytucjami pieniądza elektronicznego.

Podobne artykuły:
N Czas czytania Ilość polubień
NIP - kod służący do identyfikowania podatników w Polsce 1 min 0 ❤
NNW - rodzaj ubezpieczenia osobowego 1 min 0 ❤
Należności wątpliwe - jeden z rodzajów należności 1 min 0 ❤