Główna > Wiki > S > Stopa procentowa

Stopa procentowa

koszt kapitału
Czas czytania 1 min.

Jest to jedna z najważniejszych zmiennych, która decyduje o funkcjonowaniu gospodarki oraz podstawowy instrument polityki pieniężnej.

Stopa procentowa jest ceną przysługującą posiadaczowi kapitału, który udostępnia go  na określony czas innym osobom. Wyraża się ją zazwyczaj w postaci procentu od pożyczonej sumy. Najczęściej przedstawiana jest w stosunku rocznym.

Stopy procentowe dzieli się na:

  • Długoterminowe, czyli takie, które związane są  z operacjami zawieranymi na okres dłuższy niż 12 miesięcy
  • Krótkoterminowe - odnoszące się do operacji trwających krócej niż rok. Do najważniejszych stóp procentowych tego typu należą stopy procentowe banku centralnego danego kraju
Podobne artykuły:
S Czas czytania Ilość polubień
Składka emerytalna - obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych 1 min 0 ❤
SFIO - Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 1 min 0 ❤
Saldo debetowe - strata ukazana w formie salda ujemnego 1 min 0 ❤