Główna > Wiki > M > Marża

Marża

wskaźnik ekonomiczny
Czas czytania 1 min.

Marża jest wskaźnikiem ekonomicznym określającym różnicę pomiędzy ceną sprzedaży określonego dobra a ceną jego zakupu. Wyraża się ona w postaci nadwyżki, czyli zysku przedstawionego w postaci kwotowej lub procentowej.

  •  Marżę wyrażaną kwotową oblicza się jako różnicę pomiędzy ceną sprzedaży a kosztem sprzedanego dobra.
  •  Marża wyrażona procentowo to stosunek marży kwotowej do kosztu dobra (marża liczona „od sta”) lub ceny jego sprzedaży (marża liczona „w stu”).

Marża w analizie finansowej

Marża w analizie finansowej jest wskaźnikiem finansowym, który wylicza się na podstawie danych dostarczonych ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. Rozróżnia się dwa rodzaje tego typu marży:

  •  Marża netto – pokazuje rentowność działalności firmy w danym okresie policzoną wraz ze wszystkimi kosztami całkowitymi (pośrednimi i bezpośrednimi).
  •  Marża brutto – pokazuje wysokość zysku ze sprzedaży w danym okresie, liczoną tylko z kosztami bezpośrednimi.

Marży nie należy mylić z narzutem, który jest zyskiem z zakupu, ponieważ marża jest zyskiem uzyskanym ze sprzedaży, podzielonym przez cenę sprzedaży.

Podobne artykuły:
M Czas czytania Ilość polubień
Monopol - struktura rynkowa 1 min 0 ❤
Makrootoczenie - ogół czynników, które mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstwa 1 min 0 ❤
Monit - wezwanie do zapłaty, przypomnienie lub ponaglenie 1 min 0 ❤