Główna > Wiki > P > Prolongata

Prolongata

wydłużenie okresu spłaty zobowiązania
Czas czytania 1 min.

Prolongata – wydłużenie okresu spłaty zobowiązania lub czasowe zawieszenie płatności całej raty lub części kapitałowej.

WYDŁUŻENIE OKRESU SPŁATY

W wyniku prolongaty, rozumianej jako wydłużenie okresu spłaty kredytu, zmniejsza się wysokość raty zobowiązania. Z tego względu prolongata zalecana jest osobom, które mają trudności w spłacie zadłużenia. Jednak konsekwencją prolongaty jest wzrost łącznej kwoty odsetek, jaką kredytobiorca oddaje kredytodawcy.

Do wydłużenia okresu kredytowania konieczne jest zawarcie z bankiem aneksu do umowy kredytowej.

Na długość okresu, na jaki może zostać wydłużony okres spłaty kredytu wpływają zarówno czynniki zewnętrzne (rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego), jak i wewnętrzne (ustalane przez dany bank).

ZAWIESZENIE RAT

Prolongata jako zawieszenie rat pozwala na wstrzymanie w czasie płatności raty kredytu w całości (tzw. wakacje kredytowe) lub w części (tzw. karencja w spłacie). W tym drugim przypadku zawieszeniu ulega część kapitałowa raty, a część odsetkowa musi zostać spłacona w pierwotnym terminie. W oby przypadkach dochodzi do czasowego zmniejszenia obciążenia kredytowego kredytobiorcy. Po upłynięciu okresu prolongaty, raty kredytu zostają powiększone o nieuregulowaną część lub dochodzi do wydłużenia okresu spłaty kredytu. Możliwość prolongaty zazwyczaj przysługuje kredytobiorcom, którzy przez co najmniej 12 miesięcy rzetelnie spłacali raty kredytu. O chęci skorzystania z kredytu należy odpowiednio wcześniej poinformować kredytodawcę.

Podobne artykuły:
P
 • PTE

  Powszechne towarzystwo emerytalne

  1 min
 • Prowizje bankowe

  to pobierane przez bank opłaty

  1 min
 • PP

  prawo poboru

  1 min