Cesja

Umowa cywilnoprawna
Czas czytania 1 min.

Cesja – oznacza przeniesienie wierzytelności z jednej osoby lub podmiotu na inną osobę lub podmiot. Cesja jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy wierzycielem (zbywcą wierzytelności / cedentem) a osobą trzecią (nabywcą wierzytelności / cesjonariuszem), na podstawie której wierzyciel przenosi swoją wierzytelność wobec dłużnika na osobę trzecią.

Cesja w praktyce

W ujęciu praktycznym propozycje cesji można spotkać w formie ogłoszeń od osób prywatnych, które proponują przejęcie abonamentu telefonii komórkowej lub Internetu, bądź też umowy na kablówkę. Cesji takiej, można dokonać poprzez przeniesienie praw z jednej na drugą, wskazaną osobę, bez konsekwencji dla osoby przenoszącej, która wystąpiłaby z racji zerwania przez nią trwającej umowy z danym dostawcą usług czy operatorem sieci komórkowej. Umowa cesji posiada wówczas taką samą treść, jak poprzednia umowa, a także nowa osoba wchodzi w identyczne prawa oraz obowiązki, które istniały dotąd po stronie starego klienta.

 

Cesja ubezpieczenia

Bardzo popularna jest obecnie cesja ubezpieczenia. Jej działanie polega na tym, iż kredytobiorca wykupuje określoną polisę na życie, jednocześnie zaś dokonuje cesji na wskazany oddział banku, gdzie ów kredyt został zawarty. Tym samym, w razie zgonu lub poważnego zachorowania, kredytobiorca ma pewność, iż ubezpieczyciel, w razie śmierci, przeleje wskazaną kwotę na konto banku i tym samym w całości spłaci zaciągnięty kredyt lub też, w przypadku ciężkiej choroby, odciąży kredytobiorcę w spłacie np. przejmując spłacanie rat w ustalonym w OWU terminie oraz wysokości.  Jest to pożądane działanie w przypadku kredytowania wieloletniego np. kredytów hipotecznych. Oczywistą korzyścią dla banku jest fakt, iż zabezpieczone są jego interesy, zaś kredytobiorca, który dokonuje cesji, może liczyć na atrakcyjne zniżki np. zwolnienie z dodatkowych prowizji z tytułu kredytowania.

Podobne artykuły:
C
 • Czarna gospodarka

  działalność gospodarcza, która nie jest deklarowana do celów podatkowych

  1 min
 • CIT

  podatek osobowy od osób prawnych

  2 min
 • Cash back

  usługa bankowa

  1 min