Główna > Wiki > F > Franszyza integralna

Franszyza integralna

względna lub warunkowa
Czas czytania 1 min.

Franszyza integralna (inaczej względna lub warunkowa) to kwota, do wysokości której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy tę kwotę, wówczas ubezpieczyciel wypłaca całe należne odszkodowanie. Franszyza integralna jest spotykana we wszystkich rodzajach ubezpieczeń i ma na celu wyeliminowanie konieczności likwidowania przez ubezpieczyciela szkód drobnych (często koszt likwidacji takich szkód przekracza ich wysokość) i podniesienie działań prewencyjnych ubezpieczonego (http://rkb.pl/faq/co-jest-franszyza-redukcyjna-i-franszyza-integralna/).

Przykład:

Franszyza integralna wynosi 100 zł, a wysokość szkody 80 zł. W takim przypadku ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Franszyza integralna wynosi 100 zł, a wysokość szkody 150 zł. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w pełnej wysokości.

Franszyza integralna wynosi 1% sumy ubezpieczenia, suma ubezpieczenia wynosi 30.000 zł, a wartość szkody 200 zł. W takim przypadku ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania(http://rkb.pl/faq/co-jest-franszyza-redukcyjna-i-franszyza-integralna/)..

Franszyza integralna stosunkowo często występuje w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Podobne artykuły:
F
 • Futures

  rodzaj kontraktu terminowego

  1 min
 • Filia

  wyodrębniony człon danej organizacji

  1 min
 • Fifo

  Metoda wyceny zapasów

  2 min