Główna > Wiki > I > Intercyza

Intercyza

umową majątkową
Czas czytania 1 min.

Intercyza jest umową majątkową, jaką zawierają małżonkowie lub przyszli małżonkowie, która wprowadza odmienny niż ustawowy ustrój majątkowy małżeństwa. W ten sposób małżonkowie mogą zachować częściową lub całkowitą rozdzielność majątkową obejmującą dobra zgromadzone w trakcie trwania małżeństwa.

Zasady umowy majątkowej małżeńskiej reguluje ustawa: Kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 47-54, a dokładnie Rozdziały II – Umowne ustroje majątkowe i III – Przymusowy ustrój majątkowy, Działu III – Małżeńskie ustroje majątkowe, Tytułu I – Małżeństwo, tejże ustawy.

Ważność i rodzaje intercyzy

Pod względem prawnym ważność intercyzy liczona jest od dnia jej spisania, co odbywa się w kancelarii notarialnej i ma formę aktu notarialnego. Intercyza może być zawarta przed lub w trakcie trwania małżeństwa.

Na uwagę zasługuje fakt, że małżonek powinien powiadomić wierzycieli o istnieniu intercyzy, ponieważ możliwość powoływania się na rozdzielność majątkową względem innych osób, może być dokonana w sytuacji, gdy osoby te posiadały wiedzę na temat tego stanu rzeczy.

Wyróżnia się następujące rodzaje intercyz:

  • umowy wyłączające wspólność majątkową
  • umowy rozszerzające wspólność majątkową
  • umowy ograniczające wspólność majątkową
  • umowy przywracające wspólność majątkową
Podobne artykuły:
I Czas czytania Ilość polubień
IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego 1 min 0 ❤
IKE - Indywidualne Konto Emerytalne 1 min 0 ❤
IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego 1 min 0 ❤