Główna > Wiki > U > Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

redukcja nieuregulowanych zobowiązań finansowych
Czas czytania 1 min.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - redukcja lub całkowite umorzenie nieuregulowanych zobowiązań finansowych

W postępowaniu upadłościowym mogą brać udział tylko osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, w przypadku, kiedy zaistnieje niezawiniona przez nie niewypłacalność.

W czasie postępowania sądowego istnieje możliwość częściowego lub całkowitego umorzenia długów powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości. W czasie postępowania sąd ustala, czy dłużnik ma lub będzie miał w przyszłości możliwość spłacenia zobowiązań, jaką część długów należy umorzyć oraz jak ułożyć harmonogram spłat zadłużenia.

Decydując się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy liczyć się z tym, że sąd przejmie majątek dłużnika, w celu uregulowania jego długów.

Wniosek o rozpoczęcie postępowania upadłościowego może zostać złożone zarówno przez dłużnika, jak i wierzyciela.

Przed podjęciem decyzji, sąd dokładnie analizuje sytuację dłużnika i przyznaje mu prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej tylko pod warunkiem, że spełnia on wszystkie wymogi.

Najczęstszymi powodami odrzucenia wniosku o rozpoczęcie postępowania upadłościowego są:

  • Długi powstałe w wyniku rażącego zaniedbania dłużnika
  • W stosunku do konsumenta tyczyło się już postępowanie upadłościowe, które zostało przerwane z jego winy, np. z powodu uchylania się od spłat
  • Dłużnik podał nieprawdziwe informacje dotyczące swojego majątku
  • Konsument prowadzi działalność gospodarczą
Podobne artykuły:
U
  • Umowa zlecenie

    umowa cywilnoprawna

    1 min
  • Umowa o pracę

    podstawowa forma nawiązania stosunku pracy

    2 min
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

    instytucja zajmująca się wypłatą odszkodowań

    1 min
Mariusz z Warszawy otrzymał 1200 zł