VAT

podatek od wartości dodanej
Czas czytania 2 min.

Podatek od wartości dodanej (VAT) w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej jest ogólnym, szeroko stosowanym podatkiem konsumpcyjnym, obliczanym na podstawie wartości dodanej do towarów i usług. Dotyczy to, w zasadzie wszystkich towarów i usług kupowanych i sprzedawanych do użytku lub konsumpcji na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z tym towary, które są eksportowane lub usługi, które są świadczone klientom z zagranicy (kraje nie będące zobligowane do płacenia podatku VAT), zwykle nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Z kolei import towarów jest opodatkowany. Dzieje się tak ponieważ, z założenia system ten, ma być sprawiedliwy dla wszystkich producentów z UE, tak, aby mogli oni konkurować ze sobą na równorzędnych zasadach, które obowiązują na rynku europejskim. Podatnikiem VAT w Polsce musi zostać każdy przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności, wykonuje jakieś usługi.

Podatek od wartości dodanej to:

  • podatek ogólny, który w zasadzie dotyczy wszystkich działań handlowych obejmujących produkcję i dystrybucję towarów oraz świadczenie usług.
  • podatek konsumpcyjny - ostatecznie ponoszony przez konsumenta końcowego. Nie dotyczy on firm.

Dlaczego wszystkie kraje UE korzystają z podatku VAT?

  • W momencie utworzenia Wspólnoty Europejskiej, pierwotne aż sześć krajów UE stosowało różne formy opodatkowania, z których większość stanowiły podatki kaskadowe. Były to wielostopniowe podatki, z których każdy był pobierany od rzeczywistej wartości produkcji, na każdym etapie procesu produkcyjnego, co w konsekwencji uniemożliwiało określenie rzeczywistej kwoty podatku, faktycznie zawartej w ostatecznej cenie danego produktu. W konsekwencji powstało ryzyko, że kraje UE celowo lub przypadkowo subsydiują swój eksport poprzez przeszacowanie podatków podlegających zwrotowi przy tejże czynności.
  • Narodził się zatem skuteczny, jednolity, neutralny i przejrzysty system opodatkowania towarów i usług, który został przyjęty wśród wszystkich członków UE.

Jak wyglądanie naliczanie VAT-u?

 

VAT należny z tytułu jakiejkolwiek sprzedaży jest procentem ceny tejże sprzedaży. Unika się podwójnego opodatkowania, a podatek jest płacony tylko, od wartości dodanej, na każdym etapie produkcji i dystrybucji. W ten sposób, ostateczna cena produktu, jest równa sumie wartości dodanych, na każdym z poprzednich etapów.

Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji na temat bieżących stawek VAT dla określonego produktu w danym kraju UE jest organ podatkowy tegoż kraju. W Polsce przyjmuje się następujące stawki VAT- 0%, 3%, 5%, i 23%. Z podatku VAT odlicza się niektóre usługi związane ze szkolnictwem, praktyka stomatologiczną czy usługami finansowymi.

Wyłudzenie  VAT-u

Wiele firm stosuje metody, które polegają na udolnych lub nieudolnych próbach wyłudzania VAT-u. To bardzo częsty proceder na polskim rynku gospodarczym. Corocznie wykazuje się wielomilionowe straty dla Skarbu Państwa, które wynikają właśnie z owej przestępczej. Nie mniej jednak, proceder ten kwitnie i ma się dobrze. Jest to działanie zabronione i surowo karane, w tym i karą pozbawienia wolności.