Główna > Wiki > A > Aprecjacja

Aprecjacja

wzrost wartości towarów
Czas czytania 1 min.

APRECJACJA - wzrost wartości towarów

Termin ten odnosi się do wszystkich dóbr i towarów, najczęściej jednak używany jest w odniesieniu do obowiązującej waluty krajowej i oznacza jej wzrost względem walut zagranicznych. Skutkuje to wzrostem siły nabywczej pieniądza podczas dokonywania transakcji międzynarodowych.

Aprecjacja pieniądza niesie ze sobą spadek cen dóbr importowanych, co jest zjawiskiem pozytywnym. Wiąże się jednak również z osłabieniem konkurencji cenowej w odniesieniu do eksportu.

Podobne artykuły:
A Czas czytania Ilość polubień
Aktywa finansowe - składniki majątku przedsiębiorstwa 1 min 0 ❤
Aktywa - ogół składników majątku jednostki gospodarczej 1 min 0 ❤
Audyt operacujny - badanie wydajności i skuteczności systemów przedsiębiorstwa 1 min 0 ❤