Główna > Wiki > I > Inflacja

Inflacja

proces wzrostu ogólnej wysokości poziomu cen towarów i usług
Czas czytania 1 min.

Inflacja to tempo, w jakim rośnie ogólny poziom cen towarów i usług, a co za tym idzie, spada wartość pieniądza. Aby nie dopuścić do kryzysu gospodarczego, banki centralne próbują ograniczyć inflację i tym samym uniknąć deflacji. Inflacja jest ogólnie mierzona wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (CPI).

Przykład działania mechanizmu inflacji:

Dane: Stopa inflacji wynosi 2%,

Rok 2018 – koszt zakupu lizaka 1 pln

Rok 2019 – koszt zakupu lizaka 1,02 pln.

Historyczne przykłady inflacji i hiperinflacji

Obecnie tylko kilka walut jest w pełni zabezpieczonych kruszcami - złotem lub srebrem. Większość światowych walut to pieniądz sztuczny, dlatego też podaż pieniądza może w każdej chwili ulec gwałtownemu wzrostowi, m.in. z powodów politycznych, tym samym powodując inflację. Najbardziej znanym przykładem jest tak zwana hiperinflacja, która dotknęła niemiecką Republikę Weimarską na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku. Narody, które odniosły zwycięstwo w I wojnie św. zażądały od Niemiec wypłaty wielomilionowych odszkodowań, których niestety nie udało się uregulować w niemieckiej walucie. Niemcy, z racji pojawienia się krachu finansowego, próbowały drukować coraz to większe ilości waluty, którą wykorzystywały do regulacji odszkodowań wobec państw ościennych. Polityka ta, doprowadziła w konsekwencji do szybkiej dewaluacji niemieckiej marki, a wraz z nią nastania zjawiska hiperinflacji. Niemieccy konsumenci dodatkowo podsycali ów kryzys, próbując upłynniać swe pieniądze tak szybko, jak to było możliwe, gdyż obawiali się, iż za chwile jeszcze bardziej straci on na swej pierwotnej wartości. Dodrukowywane pieniędzy cyklicznie zalewały niemiecką gospodarkę, zaś ich realna wartość malała z dnia na dzień. Podobne, kryzysowe  sytuacje miały miejsce także w Peru w 1990 roku oraz na terytorium Zimbabwe w latach 2007-2008.

Konsekwencje dla gospodarki:

Nadmierna inflacja i hiperinflacja niosą za sobą bardzo negatywne konsekwencje ekonomiczne. Podobnie rzecz ma się z deflacją. Europejski Bank Centralny prowadzi bardzo agresywną politykę, której celem jest przeciwdziałanie zjawisku deflacji w obrębie strefy euro.

Podobne artykuły:
I
 • IBAN

  Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  1 min
 • IKE

  Indywidualne Konto Emerytalne

  1 min
 • IKZE

  Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  1 min