Główna > Wiki > Z > Zaliczka

Zaliczka

część należności wpłacana z góry
Czas czytania 1 min.

ZALICZKA - część należności wpłacana z góry

Zaliczką nazywamy część kwoty, którą należy uregulować w zamian za nabyte dobra lub usługi. Jest ona wpłacana z góry, zazwyczaj przy podpisywaniu umowy kupna, wynajmu lub świadczenia usług.

Zaliczka uiszczona przez jedną ze stron zostaje liczona na poczet przyszłych świadczeń. W przypadku, kiedy umowa nie dochodzi do skutku, musi ona zostać zwrócona w takiej kwocie, w takiej została pobrana.

Zaliczka nie spełnia roli zadatku, czyli zabezpieczenia wykonania zobowiązania i nie może być uznawana za odszkodowanie za zerwanie umowy transakcji, czy pokrycie poniesionych kosztów.

Podobne artykuły:
Z Czas czytania Ilość polubień
Zdolność kredytowa - zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu 1 min 0 ❤
ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 min 0 ❤
Zastaw rejestrowy - rodzaj zabezpieczenia wierzytelności 1 min 0 ❤