Główna > Wiki > U > Ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie kredytu

zabezpieczenie na wypadek niemożności spłaty kredytu
Czas czytania 1 min.

Ubezpieczenie kredytu często jest produktem obowiązkowym, którego koszt musi ponieść kredytobiorca. Jest to sposób na zabezpieczenie się banku przed ewentualną niewypłacalnością kredytobiorcy oraz poniesieniem z tego tytułu strat. Zawarcie ubezpieczenia nie jest obowiązkowe, jednak często jest jednym z podstawowych warunków otrzymania kredytu.

Ubezpieczenia kredytów dzielą się na różne rodzaje i są uzależnione od wysokości pożyczanych środków finansowych oraz długości okresu kredytowania. Do najważniejszych z nich należą:

 • Ubezpieczenie na życie - świadczenie to polega na spłacie nieuregulowanej części kredytu po śmierci kredytobiorcy. Jest ono niezwykle ważne, ponieważ zwalnia rodzinę z ponoszenia kosztów niezapłaconych rat.
 • Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy - które stanowi ulgę w spłacaniu kolejnych rat kredytu w momencie, kiedy kredytobiorca zostaje zwolniony w dotychczasowego miejsca zatrudnienia. Ubezpieczyciel spłaca za niego raty przez okres wskazany w umowie. Zazwyczaj wynosi ok od 6 do 12 miesięcy.
 • Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy - obejmuje okres niezdolności do pracy spowodowany wypadkiem lub chorobą.
 • Ubezpieczenie pomostowe - zawierane przy udzielaniu kredytów hipotecznych i zabezpieczające bank w okresie pomiędzy wypłatą pieniędzy, a uzyskaniem przez kredytobiorcę wpisu do księgi wieczystej
 • Ubezpieczenie nieruchomości -  ma ono na celu wypłatę odszkodowania w przypadku szkód powstałych np. w przypadku pożaru, powodzi itp. Najczęściej pieniądze z ubezpieczenia wpłacane są bezpośrednio do banku, na poczet spłaty nieuregulowanych rat.

Przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnego ubezpieczenia warto skonsultować ją z doradcą finansowym oraz zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia kredytu (o.w.u)

Podobne artykuły:
U
 • Umowa zlecenie

  umowa cywilnoprawna

  1 min
 • Umowa o pracę

  podstawowa forma nawiązania stosunku pracy

  2 min
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

  instytucja zajmująca się wypłatą odszkodowań

  1 min