PIT

podatek dochodowy od osób fizycznych
Czas czytania 1 min.

PIT (Personal Income Tax) – podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest rodzajem podatku bezpośredniego. Podatkiem PIT objęte są dochody, które uzyskiwane są przez osoby fizyczne. Za dochód uznawana jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami, związanymi z jego uzyskaniem w danym roku podatkowym.

PIT odnosi się również do deklaracji rozliczeniowych składanych przez podatników. Wybór odpowiedniego formularza PIT zależy od rodzaju przychodów i wybranego sposobu rozliczania się.

Kto podlega opodatkowaniu PIT

Opodatkowaniu PIT podlega każdy, kto osiąga dochód np. w formie wynagrodzenia uzyskiwanego w ramach wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lub uzyskuje dochody w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu PIT nie podlegają przychody, które nalezą do grupy zwolnień przedmiotowych. Ponadto, na mocy obowiązujących przepisów, część dochodów podlega osobnemu opodatkowaniu (np. dochód uzyskany w ramach sprzedaży nieruchomości). Tego typu dochody nie łączą się z dochodami z innych źródeł i nie są wliczane do ogólnego dochodu.

Termin rozliczenia PIT

Zeznanie podatkowe PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym, wynikającym z miejsca zamieszkania, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku. Termin ten jest nieprzekraczalny. Również do tego dnia należy opłacić podatek, o ile został on wyliczony do zapłaty.

Podatek PIT można uiścić w kasie urzędu skarbowego, w którym składa się formularz PIT lub przelać na konto bankowe urzędu.

Rozliczanie podatku PIT z małżonkiem lub z dziećmi

W Polsce istnieje możliwość rozliczania podatku PIT wspólnie z małżonkiem lub z dziećmi.

Rozliczanie podatku PIT wspólnie z małżonkiem jest opłacalne, gdy:

 • małżonkowie należą do innych przedziałów podatkowych,
 • jedno z małżonków nie osiąga dochodów
 • dochód jednego z małżonków jest niższy od kwoty wolnej od podatku.

Małżonkowie mogą wspólnie rozliczać podatek PIT, o ile spełniają poniższe warunki:

 • małżonkowie mieszkają w Polsce przez minimum 183 dni w danym roku,
 • małżonkowie mają wspólność majątkową,
 • małżonkowie pozostają w związku małżeńskim przez cały rok, za który składany jest PIT,
 • małżonkowie złożą oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków w formie podpisów na formularzu PIT.

Rozliczenie podatku PIT wspólnie z dzieckiem jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

 • być stanu wolnego (osoba niezamężna/nieżonata, wdowiec/wdowa, rozwiedziony/a),
 • wychowywać dziecko jako rodzić lub opiekun prawny.

Wspólne rozliczanie podatku PIT z dzieckiem dotyczy:

 • dzieci do 18. roku życia,
 • dzieci do 25. roku życia, w przypadku dzieci uczących się, które nie osiągnęły w danym roku dochódu, lub jeśli uzyskany przez dziecko dochód, który jest zwolniony z podatku.
Podobne artykuły:
P
 • PTE

  Powszechne towarzystwo emerytalne

  1 min
 • Prowizje bankowe

  to pobierane przez bank opłaty

  1 min
 • PP

  prawo poboru

  1 min