Główna > Finanse > Mądry kredytobiorca > Pożyczki na kształcenie – co warto wiedzieć?

Pożyczki na kształcenie – co warto wiedzieć?

03.04.2019
300
Czas czytania -
3 min.

„Pożyczki na kształcenie” to nowy program Ministerstwa Rozwoju, które pozwala osobom dorosłym uzyskać pożyczkę na preferencyjnych warunkach na wybrane formy kształcenia. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Poniżej wyjaśniamy, na czym dokładnie polega program, na co można dzięki niemu uzyskać pożyczkę i jakie są jej warunki.

Pożyczki na kształcenie – o co chodzi w programie?

Program „Pożyczki na kształcenie” został uruchomiony w lipcu 2018 roku przez Ministerstwo Rozwoju w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego głównym celem jest wsparcie kształcenia ustawicznego. Konkretnie chodzi o to, by ułatwić osobom dorosłym dostęp do płatnych kursów, szkoleń, czy studiów podyplomowych poprzez udzielenie im nieoprocentowanej pożyczki. Dokształcanie się jest dzisiaj jednym z najlepszych sposobów na podniesienie swoich kwalifikacji, co z kolei ułatwia rozwój zawodowy. Dla niektórych osób może być to szansa na znalezienie lepiej płatnej pracy, dla innych okazja do przekwalifikowania się i nawet zmiany zawodu.

Na jakich warunkach udzielane są pożyczki na kształcenie?

Pożyczka na kształcenie jest udzielana na następujących warunkach:

 • Wysokość pożyczki może wynosić od 600 do 100 000 zł i pokrywać do 100% kosztów kształcenia,
 • pożyczka jest darmowa, tzn. nieoprocentowana, a także bez prowizji i jakichkolwiek dodatkowych opłat,
 • okres spłaty pożyczki wynosi od 12 do 36 miesięcy.

Pożyczkę należy spłacać w równych ratach miesięcznych.

Możliwość umorzenia części pożyczki

Program daje możliwość umorzenia części kwoty pożyczki – od 20 do 25%. Umorzenie ma formę odstąpienia od pobrania ostatnich rat pożyczki. Aby skorzystać z tej możliwości, należy spełnić następujące dwa warunki:

 • ukończyć w terminie dany kurs lub szkolenie,
 • złożyć wniosek o umorzenie wraz z zaświadczeniem ukończenia kursu/szkolenia nie później niż 3 miesiące od dnia ich zakończenia.

Przewidziano także dodatkowe umorzenie w wysokości 5%, które jest uzupełnieniem powyższego umorzenia i na które mają szanse osoby, które:

 • wykazują średnie dochody z ostatnich 3 miesięcy (w przypadku osób zatrudnionych) lub 12 miesięcy (w przypadku osób samozatrudnionych) niższe niż średnie wynagrodzenie w Polsce w roku poprzednim,
 • gdy jako osoby niezatrudnione podejmą zatrudnienie w okresie 6 miesięcy od zakończenia kursu lub szkolenia sfinansowanego przy pomocy pożyczki.

Kto może skorzystać z pożyczki na kształcenie?

Pożyczka na kształceniePożyczka przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które mieszkają na terenie Polski. Jest to warunek podstawowy. Oprócz tego należy wykazać się zdolnością do spłaty pożyczki, czyli mieć dochody na odpowiednim poziomie. Opcjonalnie można przedstawić zabezpieczenie pożyczki – dopuszczalnych jest kilka form zabezpieczenia np. hipoteka, weksel in blanco, czy poręczenie osoby trzeciej. O pożyczkę mogą ubiegać się między innymi:

 • osoby zatrudnione na podstawie każdej umowy (umowy o pracę, a także m.in. umowy zlecenia, czy umowy o dzieło),
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • osoby bezrobotne,
 • osoby na urlopie wychowawczym.

W praktyce więc szanse na pożyczkę ma każdy – nie ma ograniczeń wiekowych, ani wymagań dotyczących zatrudnienia.

Na co można przeznaczyć środki z pożyczki?

Środki pozyskane z tytułu pożyczki na kształcenie mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na opłacenie kosztów kształcenia – dlatego są one przelewane bezpośrednio do placówki edukacyjnej. Oznacza to, że wszelkie dodatkowe koszty w postaci np. dojazdów czy noclegów (jeśli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania pożyczkobiorcy) muszą być pokryte we własnym zakresie przez pożyczkobiorcę. Niestety są też ograniczenia dotyczące rodzaju kształcenia, jakie mogą być sfinansowane pożyczką. Dopuszczalne są wszelkie szkolenia, kursy i studia podyplomowe organizowane w Polsce i za granicą z wyjątkiem:

 • studiów I stopnia – czyli studiów licencjackich,
 • studiów II stopnia – studiów magisterskich uzupełniających
 • studiów III stopnia – studia doktoranckich.

Kolejnym ograniczeniem jest możliwość wnioskowania o pożyczkę wyłącznie na kursy, które w chwili składania wniosku jeszcze się nie rozpoczęły.

Gdzie i jak można składać wnioski o pożyczkę na kształcenie?

Nabór wniosków na rok 2018 został już zakończony i aktualnie nie można ich składać. Kolejny nabór ma się rozpocząć w I kwartale 2019 roku. Wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej inwestujwrozwoj.pl. Do tej pory w ramach programu przyznano pożyczki na łączną sumę przeszło 24 mln złotych. W przypadku uruchomienia kolejnej edycji programu z pewnością warto rozważyć skorzystanie z pożyczki. Jej największą zaletą jest brak oprocentowania oraz możliwość częściowego umorzenia. Przed złożeniem wniosku warto jednak dokładnie przemyśleć decyzję dotyczącą wyboru formy kształcenia. Pożyczkę trzeba jednak zwrócić, dlatego kurs czy szkolenie powinny dać nam wymierne korzyści w postaci szansy na awans, znalezienie lepiej płatnej posady lub w ogóle na powrót na rynek pracy. Pamiętaj, że jeżeli nie chcesz czekać na uruchomienie kolejnej edycji programu i już teraz pragniesz rozpocząć ciekawy kurs zawodowy, kurs językowy lub szkolenie, na który brakuje Ci pieniędzy, możesz już dzisiaj otrzymać pożyczkę od Szybkiej Gotówki. Pierwsza pożyczka u nas jest także darmowa i może wynieść do 6000 zł. Pożyczoną od nas kwotę możesz przeznaczyć na dowolny cel, również na kształcenie na studiach I, II i III stopnia.

Kwota

Okres

dni

Pożyczasz
0.00
Prowizja
0.00
Odsetki
0.00
Do spłaty
0.00
RRSO
0.00%
Dzień spłaty
0
*Prowizja 0% dotyczy tylko pierwszej pożyczki w kwocie do 6000 zł oraz pozytywnej oceny zdolności kredytowej klienta.
Podobne artykuły: