Główna > Finanse > Mądry kredytobiorca > Co może zająć komornik?

Co może zająć komornik?

Jakie prawa ma komornik? Ważne wiedzieć!
03.04.2019
1288
Czas czytania -
8 min.

Nieuniknioną konsekwencją niespłacanych długów jest postępowanie komornicze, które ma na celu odzyskanie długu dla wierzyciela. Jest to tak naprawdę ostateczne rozwiązanie, którego wszyscy dłużnicy powinni się wystrzegać. A jedyną możliwością uniknięcia komornika sądowego jest wcześniejsze porozumienie się z wierzycielem. Dlaczego warto to zrobić? Kim jest komornik sądowy i co może zająć w trakcie egzekucji długów?

Unikając spłaty zadłużenia, nie tylko stopniowo powiększamy jego wysokość, ale niestety zmuszamy wierzyciela do sięgnięcia po najskuteczniejsze narzędzie w ściąganiu długów. Tym narzędziem jest komornik sądowy. Ci, którzy mieli z nim do czynienia, doskonale już wiedzą, że korzystniejsze i mniej stresujące byłoby wcześniejsze porozumienie się z wierzycielem. Niestety, ale kiedy do pracy wkracza komornik, nie możemy już liczyć na żadne zmiłowanie. Procedury komornicze są nieubłagane. A prawa komornika, jako funkcjonariusza publicznego, są naprawdę duże.

Jakie prawa ma komornik? Co komornik może zająć? Czy dłużnik może jakoś uniknąć postępowania egzekucyjnego i jak do tego wszystkiego ma się wierzyciel, a także czy jest coś, czego nie wolno komornikowi? Postaramy się odpowiedzieć jak najbardziej jasno i zrozumiale na te oraz na inne najważniejsze kwestie dotyczące egzekucji komorniczej dokonanej na dłużniku. Pamiętajmy przy tym, że wszystkie uprawnienia komornicze oraz przebieg egzekucji długów to postępowanie normalizowane przepisami prawnymi, których również komornik musi przestrzegać.

Komornicy i dłużnicy – a co z wierzycielem?

Co komornik może zająć

Rozpoczęcie postępowania komorniczego odbywa się na podstawie złożonego do sądu i pozytywnie rozpatrzonego przez sąd wniosku wierzyciela. Komornik w tej sytuacji realizuje jedynie postanowienie sądu, którym jest tytuł wykonawczy obejmujący egzekucję długów.

W ten sposób możemy określić, że:

 • wierzyciel to osoba, która składa do komornika sądowego wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym ustanowionym wcześniej przez sąd
 • komornik to funkcjonariusz publiczny, który na mocy decyzji sądu i na pisemną prośbę wierzyciela ma za zadanie ściągnąć z dłużnika należność wierzyciela
 • dłużnik to osoba, która w wyniku długów musi zwrócić należność wierzycielowi, a egzekucji podlega jego cały majątek.

Co istotne, komornik nie może zatrzymać procedury egzekucyjnej. Jedyną stroną, która jest decyzyjna w tej sprawie, to wierzyciel. Dlatego, jeśli w trakcie postępowania komornika chcemy negocjować nowe warunki spłaty długów czy szczególnie zależy nam na zachowaniu jakiejś rzeczy.  Musimy się z tym zwrócić do wierzyciela i z nim pertraktować w sprawie mniej opresyjnej dla nas formy spłaty zadłużenia.

Co komornik może zająć?

Jeśli zastanawiamy się, czy komornik może zająć mieszkanie, dom, samochód, środki pieniężne czy inne rzeczy, odpowiedź jest jedna. Komornik może zająć praktycznie wszystko, czego dłużnik używa. Czyli wszystko, czym włada. Określenie władanie jest tutaj kluczowe, ponieważ pozwala ono zająć komornikowi różne przedmioty, które nie muszą być nawet własnością dłużnika, ale z których dłużnik jedynie korzysta. Ogólnie jednak ściągnięcie długu odbywa się z majątku dłużnika, z przewidzianymi w ustawie komorniczej wyjątkami i zwolnieniami.

W bardzo szerokim spektrum zajęciu komorniczemu podlegają głównie:

 • konta bankowe;
 • wynagrodzenie za pracę;
 • nieruchomości (tylko na wniosek wierzyciela);
 • ruchomości (cenne przedmioty, samochody, sprzęt elektroniczny itd.);
 • wierzytelności;
 • prawa autorskie czy inne prawa majątkowe (ogólnie wszystkie prawa, które mają wartość finansową i podlegają obrotowi, czyli można je sprzedać);
 • środki zawarte w papierach wartościowych, oszczędności w akcjach itp.

W przypadku egzekucji z wynagrodzenia możemy liczyć na zwolnienie określonej wysokości środków z windykacji:

 • umowy o pracę – komornik maksymalnie może zająć połowę pensji, a całkowicie wolna od zajęcia kwota obecnie wynosi:
  • 3/5 pensji, gdy mamy do czynienia z windykacją na rzecz świadczeń alimentacyjnych
  • równowartość minimalnej pensji krajowa w przypadku windykacji należności z innych tytułów (niealimentacyjnych)
 • umowy cywilnoprawne – tu komornik ma prawo zająć pełną kwotę wynagrodzenia czy zapłaty za dzieło, jednak jeśli jest to jedyne źródło zarobków, na wniosek dłużnika obowiązują tutaj te same zasady, co na zwykłą umowę etatową
 • świadczenia emerytalnego lub rentownego – 40 procent przy windykacji świadczeń alimentacyjnych (kwota całkowicie wolna od windykacji to około 500 zł) i 75 procent przy windykacji świadczeń niealimentacyjnych (kwota niepodlegająca windykacji to około 825 zł).

Co może zabrać komornik z domu?

Ustawowe prawa komornika pozwalają mu na wejście do domu dłużnika bez jego zgody, a nawet wtedy, gdy jest on nieobecny. Co istotne, komornik może wejść również na teren czyjegoś budynku, jeśli dłużnik wynajmuje tam lokal lub mieszkanie i może przechowywać w nim swój majątek. Są to naprawdę duże uprawnienia, z którymi dłużnik musi się liczyć.

Komornik ma prawo zajmować wszelkiego rodzaju ruchomości, które należą do osoby zadłużonej i których sprzedaż może pokryć dług. Są to wszystkie przedmioty, które mają wartość i których posiadanie nie jest niezbędne do funkcjonowania. Czyli jednym zdaniem, może to być praktycznie wszystko oprócz najbardziej podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego czy niezbędnego umeblowania i akcesoriów domowych. Zatem co może zabrać komornik z domu? Są to m. in.:

 1. Sprzęt RTV.
 2. Urządzenia AGD (które nie są niezbędne do funkcjonowania).
 3. Komputery i inne urządzenia elektroniczne (jeśli nie są potrzebne dłużnikowi do wykonywania pracy zarobkowej).
 4. Dzieła sztuki.
 5. Dywany ze skór naturalnych i wełniane.
 6. Futra.
 7. Eleganckie wyposażenie domu (ozdoby ze szkła, porcelany czy kryształu).
 8. Sztućce wykonane z metali szlachetnych.

Czego nie może zabrać komornik z domu?

Jeśli zastanawiamy się, czego komornik nie może zająć, to najprościej można by odpowiedzieć, że tego, bez czego nie można funkcjonować. Oczywiście jest to pojęcie względne, jednak ustawa komornicza jasno określa, jakie jest według mocodawców minimum egzystencji, które pod względem materialnym pozwala człowiekowi przetrwać. Co prawda jest to kwestia dyskusyjna, ale cóż, z prawem się nie dyskutuje. Czego komornik nie zabierze?

Przede wszystkim są to:

 • ubrania i pościel
 • żywność
 • zapasy opału na 1 miesiąc
 • narzędzia niezbędne dłużnikowi do wykonania pracy
 • przedmioty potrzebne do zdobycia wykształcenia
 • osobiste papiery
 • przedmioty o niskiej wartości wykorzystywane w codziennym użytku
 • dewocjonalia
 • czarno-biały telewizor
 • podstawowy sprzęt AGD (niestety w tym przypadku to komornik decyduje czy pralka, lodówka albo zmywarka są niezbędne dla dłużnika i jego rodziny do życia)
 • urządzenia i przedmioty mające na celu umożliwić funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej

Na zwolnienie z egzekucji może również liczyć należąca do dłużnika krowa, dwie kozy czy trzy owce i potrzebna do ich wykarmienia pasza. W przypadku rolników zwolnione zostają maszyny rolnicze niezbędne do wykonywania pracy (wraz z zapasem paliwa i częściami zamiennymi), a także zapasy paszy, ściółek czy zboże potrzebne do przyszłorocznego zasiewu – więcej o tym mówi art. 829 w kodeksie postępowania cywilnego.

Czy komornik może zająć rzeczy nienależące do dłużnika?

co może zająć komornik

Żyjemy obecnie w czasach, gdzie często korzystamy w codziennym użytkowaniu z rzeczy, które do nas nie należą lub należą tylko częściowo. Mogą to być całkiem drogie przedmioty, takie jak samochody, wysokiej klasy sprzęt elektroniczny, drogie urządzenia, a nawet mieszkanie. W takiej sytuacji wiele zadłużonych osób zadaje sobie pytanie, czy komornik może zająć samochód, którego jestem współwłaścicielem albo czy komornik może zająć mieszkanie rodziców dłużnika. Ogólnie kwestia tego, czy komornik może zająć mienie nienależące do dłużnika, jest jedną z najbardziej istotnych, bo niestety w takiej sytuacji mogą ucierpieć osoby trzecie.


Czytaj również: 9 sposobów na zwiększenie swojej zdolności kredytowej


I niestety często tak się dzieje, ponieważ według prawa komornik może zająć każdą rzecz, która jest w użytkowaniu osoby zadłużonej – prawnie określa się to jako władanie (oprócz nieruchomości nienależącej do dłużnika). Co to oznacza? Dla przykładu, jeśli dłużnik jeździ samochodem, który do niego nie należy, to komornik bez problemu może zająć ten samochód. Dzieje się tak, ponieważ komornik nie musi wnikać w to, czy dana rzecz należy do dłużnika. To na dłużniku oraz prawowitym właścicielu ciąży obowiązek powiadomienia komornika i wierzyciela o tym, że dany przedmiot należy do kogoś innego.

Zajęcie komornicze współwłasności i rzeczy użytkowanych przez dłużnika

Tym samym komornik może zajmować współwłasność, niezależnie od tego, czy jest to ruchomość, nieruchomość, rachunek bankowy itd. Jednak może tylko dochodzić uzyskania należności z części współwłasności należącej do dłużnika. Dlatego w takiej sytuacji konieczne jest natychmiastowe poinformowanie komornika, do kogo należy pozostała część współwłasności i złożenie pisma do wierzyciela o wyłączenie współwłasności z postępowania egzekucyjnego. Konieczne jest tutaj również to, aby w protokole zajęcia ruchomości było podane, kto jest współwłaścicielem lub jedynym właścicielem zajętej rzeczy. W obu przypadkach osoby takie mają prawo do wnioskowania o zwolnienie rzeczy z egzekucji, ale mają na to tylko miesiąc od otrzymania informacji o zajęciu.

Co zrobić, gdy komornik zajął cudzą własność?

W takiej sytuacji do wierzyciela należy skierować formalną prośbę o wyłączenie danej rzeczy z postępowania egzekucyjnego. Należy zrobić to niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zajęciu komorniczym, ponieważ mamy na to tylko miesiąc od daty zawiadomienia. Jeśli nie zdążymy, to rzecz zostanie włączona do egzekucji. Warto pamiętać o tym, że koniecznie należy poinformować komornika o tym, że zajęty przedmiot nie należy do dłużnika. Trzeba przy tym podać dokładne dane osoby będącej jej właścicielem.

Komornik musi oczywiście powiadomić właściciela danej rzeczy o jej zajęciu. Lepiej jednak jest przypilnować tę kwestię samemu i od razu wyjaśnić sprawę z wierzycielem. Dla przypomnienia wszystkie negocjacje odnośnie spłaty zadłużenia prowadzimy bowiem nie z komornikiem, ale z wierzycielem, bo to on może zadecydować o wyłączeniu danego przedmiotu z egzekucji. Jeśli wierzyciel nie wyrazi takiej zgody, pozostaje droga sądowa. Przy czym właściciel musi mieć formalne dowody na to, że dany przedmiot należy tak naprawdę do niego.

Jak wygląda zwrot pieniędzy od komornika?

Osoby, które liczą na łatwy zwrot nienależnie pobranych pieniędzy przez komornika, muszą niestety wykonać szereg działań, aby w końcu odzyskać pieniądze. I w tym przypadku dłużnik musi najpierw poinformować komornika o tym, że dokonane zajęcie było niezgodne z prawem. Jeśli było to zajęcie środków zgromadzonych na koncie bankowym, to również bank musi otrzymać taką informację (chociaż i tak, banki z reguły wypełniają polecenia komornika, nie wnikając w ich zasadność itd.).

Jak już wiemy, komornik nie musi sprawdzać, z jakiego źródła pochodzą pieniądze na koncie, zakładając, że są to środki z wynagrodzenia. W tym celu należy przedłożyć komornikowi niezbędne dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia środków, które wyklucza możliwość ich zajęcia przez komornika. Dopiero wtedy komornik sądowy zwróci bezprawnie zajęte środki. Warto w tym przypadku działać od razu, ponieważ czas ma tutaj kluczowe znaczenie. A jeśli działanie windykacyjne było nie do końca etyczne, można ubiegać się o odszkodowanie od komornika.

Spłacaj dług wierzycielowi – unikaj komornika!

Długi nie są chlubą, jednak egzekucja komornicza nie powinna odbierać dłużnikowi możliwości normalnego funkcjonowania. Ponieważ w takiej sytuacji pogarsza to tylko jego możliwości finansowe, a tym samym wpędza w kolejną spiralę zadłużenia. Warto zatem walczyć o swoje prawa. A przy okazji świadomie zarządzać swoimi finansami i unikać zadłużenia, a ewentualne długi spłacać bezpośrednio wierzycielowi, aby sprawa nie przybrała obrotu wymagającego udziału komornika.

Potrzebujesz spłacić pilne zobowiązanie pożyczkowe i chcesz uniknąć komornika? Możesz skorzystać z naszego wsparcia. Nasze chwilówki na 65 dni mogą skutecznie zażegnać sytuacje, w których wierzyciel zdecyduje się na postępowanie komornicze. Wejdź na stronę główną i sprawdź warunki pożyczki dla zadłużonych!

Kwota

Okres

dni

Pożyczasz
0.00
Prowizja
0.00
Odsetki
0.00
Do spłaty
0.00
RRSO
0.00%
Dzień spłaty
0
*Prowizja 0% dotyczy tylko pierwszej pożyczki w kwocie do 6000 zł oraz pozytywnej oceny zdolności kredytowej klienta.
Podobne artykuły: