Główna > Finanse > Mądry kredytobiorca > Jak napisać podanie o pożyczkę w zakładzie pracy?

Jak napisać podanie o pożyczkę w zakładzie pracy?

Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania pożyczki pracowniczej? Dowiedz się o wszystkim.
28.06.2019
339
Czas czytania -
3 min.

Kiedy brakuje funduszy na codzienne wydatki lub potrzebujemy większej sumy, której nie pokryją nasze oszczędności, zazwyczaj decydujemy się na wzięcie chwilówki albo uruchomienie linii kredytowej. Alternatywą dla tego pomysłu jest pożyczka pracownicza, pochodząca z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zobacz czym ona jest, kto może ją otrzymać oraz jak przygotować odpowiednie dokumenty.

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Jest to specjalny budżet gromadzony przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym. Jego celem jest udzielanie wsparcia finansowego potrzebującym pracownikom. Utworzenie Funduszu Socjalnego jest obowiązkowe dla wszystkich pracodawców z sektora działalności budżetowych oraz i samorządowych, a także prywatnych, w których liczba zatrudnionych na pełny etat pracowników wynosi przynajmniej 50 osób. Środki finansowe gromadzone na rachunku pochodzą z odpisów, a ich wysokość jest ściśle określona przez przepisy prawa pracy.

Na co można przeznaczyć pieniądze z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Środkami zgromadzonymi na ZFŚS zarządza pracodawca i to on decyduje na co je przeznaczy. Istnieją jednak pewne zapisy w ustawie, które regulują obszar działalności finansowanej przez Fundusz. Przykładowo może być on wykorzystywany na:

 1. Świadczenia urlopowe, czyli finansowanie lub dofinansowanie wypoczynku pracowników oraz ich rodzin, np. dopłacanie do kolonii i obozów dzieci osób zatrudnionych w firmie.
 2. Dofinansowanie świadczeń rekreacyjno- sportowych.
 3. Dofinansowanie działań mieszkaniowych pracowników, np. remontu, czy zakupu nieruchomości.
 4. Dofinansowanie lub finansowanie przyzakładowych żłobków oraz przedszkoli.
 5. Zapomogę dla najuboższych lub z przyczyn losowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej pracowników.

Kto może skorzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Do otrzymania zapomogi lub pożyczki pracowniczej uprawnieni są:

 • wszystkie zatrudnione w danej firmie osoby, bez względu na wymiar pracy oraz rodzaj posiadanej umowy;
 • rodziny pracowników;
 • pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym;
 • członkowie rodzin po zmarłym pracowniku, które pozostawały na jego utrzymaniu.

O zasadności przyznania środków finansowych oraz ich wysokości decyduje pracodawca, rozpatrując poszczególne wnioski.


Czytaj również: Zaświadczenie o zarobkach: w jakich przypadkach możemy go potrzebować?


Pożyczka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

W przeciwieństwie do zapomogi lub dofinansowań realizowanych z ZFŚS, pożyczki zazwyczaj udzielane są przede wszystkim na cele mieszkaniowe. Mogą służyć one:

 • sfinansowania remontu lub modernizacji lokalu mieszkalnego;
 • zakup lub budowę nieruchomości;
 • wykup zajmowanego mieszkania;
 • przystosowanie domu lub mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
 • zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego, np. dopłatę do czynszu.

W zależności od wysokości budżetu oraz woli pracodawcy może być ona zwrotna lub bezzwrotna. Często zdarza się, że pracownik po spłaceniu kilku lub kilkunastu rat składa wniosek o umorzenie pożyczki i, jeśli jest to zasadne, pracodawca może przychylić się do takiej prośby.

Jakie korzyści płyną z pożyczki z ZFŚS?

Dla wielu osób pożyczka pracownicza jest alternatywą kredytu hipotecznego. Jakie są jej korzyści? Przede wszystkim:

 • uzyskanie jej często jest łatwiejsze niż otrzymanie kredytu hipotecznego;
 • bardzo niskie lub zerowe oprocentowanie, które znacząco zmniejsza ponoszone koszty;
 • możliwość umorzenia części pożyczki lub, w wyjątkowych sytuacjach, udzielenia pożyczki bezzwrotnej;
 • dogodny termin spłaty.

Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania pożyczki pracowniczej?

Dokumenty do uzyskania pożyczki pracowniczej

Aby starać się o pieniądze z Funduszu Pracowniczego należy złożyć u pracodawcy lub w dziale kadr odpowiedni wniosek. Jeśli zostanie on pozytywnie rozpatrzony, konieczne będzie podpisanie umowy. Dokument ten powinien zawierać niezbędne informacje, takie jak:

 • wysokość udzielanej pożyczki;
 • okres spłaty;
 • ewentualne oprocentowanie;
 • poręczenie;
 • warunki umorzenia;
 • zasady postępowania podczas rozwiązania stosunku pracy.

Konieczne jest również wskazanie poręczyciela oraz podpisanie z nim odpowiedniej umowy. Musi to być osoba zatrudniona w tym samym zakładzie pracy.

Po przyznaniu pożyczki pracownik ma obowiązek przedstawić pracodawcy odpowiednie udokumentowanie wydatków, np. rachunki, faktury itp. Stanowią one dowód prawidłowego wykorzystania środków.

Jak napisać podanie o pożyczkę z ZFŚS?

Wzory wniosku, który należy złożyć zazwyczaj dostępny jest w dziale kadr. Można również napisać go samodzielnie. W dokumencie takim muszą znajdować się:

 • dane pracownika;
 • wskazanie celu pożyczki;
 • kwota, o którą chce on wnioskować;
 • podanie proponowanego okresu spłaty;
 • określenie, kto zostanie poręczycielem pożyczki;
 • uzasadnienie prośby;
 • w niektórych przypadkach pracownicy wymagają również przedstawienia przynajmniej wstępnego kosztorysu.

W przypadku trudności podczas składania wniosku, można poprosić o pomoc wykwalifikowanego pracownika, zajmującymi się zasobami ludzkimi lub kadrowego, ewentualnie księgowego firmy.

Kwota

Okres

dni

Pożyczasz
0.00
Prowizja
0.00
Odsetki
0.00
Do spłaty
0.00
RRSO
0.00%
Dzień spłaty
0
*Prowizja 0% dotyczy tylko pierwszej pożyczki w kwocie do 6000 zł oraz pozytywnej oceny zdolności kredytowej klienta.
Podobne artykuły: