Główna > Finanse > Mądry kredytobiorca > Jak zapłacić mandat przez internet?

Jak zapłacić mandat przez internet?

Sposoby spłaty mandatów w 2019 roku
03.04.2019
3829
Czas czytania -
7 min.

Nikt z nas nie chciałby dostać mandatu, ale czasem przez nieuwagę, niedostateczną wiedzę z zakresu prawa lub elementarny brak czasu dostajemy karę za wymuszenie pierwszeństwa, nieprawidłowe parkowanie lub przekroczenie szybkości. Opłata mandatu w Polsce może być dokonywana bezpośrednio po jego wystawieniu, ale bardziej wygodnym rozwiązaniem jest jego opłacenie przez Internet. Skupmy się teraz na drugiej opcji, wiele osób ma z tym poważne problemy.

Czym w rzeczywistości jest mandat?

Policjant, który podejmuje decyzje o wystawieniu mandatu, powinien wręczyć go odbiorcy w postaci drukowanej. Na dokumencie powinien zostać zaznaczony numer konta, na które należy dokonać przelewu pieniężnego.

Warto pamiętać, że mandat wystawiony przez policję jest nie tyle rachunkiem, ile swoistym podatkiem, a co za tym idzie – w przypadku jego opłacania powinniśmy działać inaczej, niż dokonując tradycyjnego przelewu internetowego. Z kolei w przypadku wystawienia mandatu przez Urząd Celny lub Straż Miejską nadal można zapłacić mandat za pośrednictwem tradycyjnego przelewu.

Rodzaje mandatów w Polsce

Przed przejściem do dokładnego opisu tego, jak zapłacić mandat karny, opisane zostaną również podstawowe rodzaje
mandatów stosowanych w Polsce. Są to mandaty:

 • Zaoczne;
 • Kredytowane;
 • Gotówkowe.

Mandaty gotówkowe to grzywna pieniężna, która nakładana jest na osoby przebywające na terenie Polski tylko przez określony czas. Oznacza to, że gotówkowe mandaty są pobierane przede wszystkim od obcokrajowców oraz osób, które nie mają miejsca stałego pobytu lub zamieszkania. Mandat powinien być zapłacony bezpośrednio gotówką na miejscu jego wystawienia (dostępna jest również opcja płacenia kartą płatniczą).

Mandaty kredytowane są najczęściej wystawiane w granicach Polski. Spłata powinna być dokonana w ciągu 7 dni od momentu wystawienia mandatu (otrzymać go mogą zarówno osoby posiadające obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, jak i obcokrajowcy posiadający prawo stałego pobytu na terenie kraju).

Mandaty zaoczne. Ten rodzaj mandatów jest stosowany w przypadkach, kiedy występuje stwierdzenie wykroczenia, ale sprawca nie jest obecny w miejscu popełnienia czynu. W tym przypadku uiszczenie grzywny powinno nastąpić w ciągu 7 dni od momentu nałożenia mandatu.

Rodzaje mandatów w Polsce

Kto jest odbiorcą przelewu za mandat?

Zgodnie z ustawodawstwem odbiorcą należności z tytułu mandatów karnych (zarówno zaocznych, jak i kredytowanych) jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu. Zapłata mandatu na adres tej placówki obowiązuje wszystkie osoby fizyczne zamieszkujące na terenie kraju. Zalecamy jednak przed dokonaniem płatności dokładnie sprawdzić jakie dane do przelewu trzeba podać, ponieważ mogą one od czasu do czasu ulegać zmianom.

Przelew do US należy uiścić pod następujący adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

Ul. Rejtana 3B

45-331 Opole

Sposoby spłaty mandatów

Miejsca płacenia mandatów w Polsce są regulowane przez państwo i już od stycznia 2016 roku nie znajdują się w kompetencji urzędów wojewódzkich. Odpowiedzialnym za prowadzenie takich spraw jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu. Przed tym sprawę można było również załatwić w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Zapłacić mandat można:

 • Na Poczcie Polskiej;
 • Przez Internet;
 • Za pomocą bankowości internetowej.

Rozważmy każdy z podanych sposobów wpłat do Urzędu Skarbowego dokładniej.

Instrukcja płacenia mandatu przez Internet: kolejność działań krok po kroku

Spłatę mandatu, wystawionego przez policję, za pośrednictwem Internetu akceptują wszystkie polskie banki, w tym te najbardziej popularne – Pekao24, Santander, Millennium, mBank, ING, Alior.

 1. Dokonujemy logowania do systemy bankowości internetowej w swoim banku w zwykły sposób;
 2. W zakładce „Przelewy” wybieramy opcję dokonania przelewu podatkowego (może ona nosić nazwę „przelew podatkowy”, „przelew do Urzędu Skarbowego” itp.);
 3. Wśród różnych formularzy udostępnianych przez bank wybieramy opcję „Mandaty”. Aby ułatwić użytkownikowi wyszukiwanie wśród licznych formularzy, układają się one w kolejności alfabetycznej;
 4. Następnie trzeba podać poprawną nazwę miejscowości, w której znajduje się odpowiedni Urząd Skarbowy;
 5. Należy dokładnie uzupełnić wszystkie dane, które są niezbędne do dokonania przelewu. Warto też pamiętać, że od 2016 roku spłata wszystkich mandatów powinna być dokonywana na adres Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. Użytkownicy niektórych banków nie muszą dokonywać uzupełniania danych w celu dokonania przelewu, jednak ogólnie rzecz biorąc takie dane powinni wyglądać w następujący sposób:

wzór mandat karny

UWAGA!

Numery kont bankowych Urzędów Skarbowych często ulegają zmianom, dlatego dokonując płatności warto uprzednio sprawdzić informacje na stronie odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Ponadto numer konta, na które trzeba wpłacić należność zostaje również podany na blankiecie mandatu.

 1. W polu wymagającym wpisania „Typ identyfikatora” podajemy PESEL oraz inne dane dotyczące osoby, na którą został wystawiony mandat. Zatem powinny tam znaleźć się również jej imię i nazwisko, adres zamieszkania (coraz częściej tego typu dane zostają uzupełniane w trybie automatycznym);
 2. W polu „Okres rozliczeniowy” nie wpisujemy nic, ponadto nie wypełniamy powiązanych z tym polem innych pól, na przykład „Numer okresu zobowiązania”, „Typ okresu zobowiązania”, „Rok okresu zobowiązania”;
 3. Kwotę mandatu, którą trzeba zapłacić podajemy w polu „Kwota”;
 4. Wpisujemy serię i numer mandatu w polu „Identyfikacja zobowiązania”. Informacje te można znaleźć na blankiecie mandatu.

Po tym, jak wniosek został wypełniony, pozostaje zatwierdzić dokonanie przelewu. Forma potwierdzenia zależy od rodzaju usługi bankowej, którą się posługujesz. Może to być:

 • Zdrapka z kodem;
 • Token;
 • Potwierdzenie w postaci SMS-a.

Wypełniając formularz trzeba działać maksymalnie uważnie, ale jednocześnie nie warto panikować: jakikolwiek z systemów bankowości będziemy stosować, nie pozwoli on na dokonanie przelewu, jeśli wypełnimy formularz niepoprawnie.

Jak zapłacić mandat na Poczcie Polskiej?

Ten sposób płatności najczęściej wybierają osoby starsze, które nie wiedzą, jak zrobić przelew przez Internet lub nie posługują się płatnościami mobilnymi. Warto od razu zaznaczyć, że nie jest to najwygodniejszy sposób płacenia mandatów chociażby z tego powodu, że mandat online możemy zapłacić w każdej dogodnej chwili, a urząd pocztowy jest dostępny dla klientów wyłącznie w określonych godzinach. Ponadto podczas wizyty na poczcie na pewno zetkniemy się też z innymi problemami, a mianowicie:

 • Potrzebą wypełnienia specjalnego wydruku, na podstawie którego pieniądze
  zostaną przekazane na rzecz Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu;
 • Wymogiem dokonania dodatkowej płatności (10 zł) za dokonanie przelewu;
 • Sporymi kolejkami, szczególnie w dni wolne od pracy.

Jak zapłacić mandat z konta zagranicznego

Czasem zdarzają się przypadki, kiedy musimy opłacić mandat z konta zagranicznego banku. W tym przypadku do dokonania przelewu będziemy potrzebowali dodatkowych informacji, mianowicie:

 • Kodu SWIFT (na przykład NBPLPLPW);
 • Kodu IBAN (PL 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000).

Zalecamy przed dokonaniem przelewu dokładnie dowiedzieć się o tych danych na stronie odpowiedniego Urzędu Skarbowego.


Czytaj również: Ile kosztuje prawo jazdy?


Gdzie płacić rachunki bez prowizji?

Płacąc mandat do urzędu skarbowego obciążamy swój portfel, nie dziwi zatem, że każda osoba poszukując odpowiedzi: gdzie zapłacić mandat, również interesuje się tym, jak dokonać tego typu płatności z minimalnymi wydatkami. Otóż, bezpłatny jest przelew internetowy, również nie pobiera się opłata za przelew kartą, z kolei dokonanie płatności na Poczcie Polskiej wiąże się z pobieraniem dodatkowych prowizji.

Czym skutkuje brak spłaty mandatu?

Jeśli płacenie mandatu nie odbywa się na czas, skutkuje to licznymi problemami. Ogólne rzecz biorąc mandat staje się prawomocny w momencie, gdy osoba przyjmie ten dokument. Po przyjęciu mandatu następuje utrata prawa do negocjacji wysokości kwoty grzywny lub w ogóle jej niezapłacenia.

Płacenie mandatu przelewem lub przez Internet powinno być dokonane w ciągu 7 dni od jego wystawienia, nie dotrzymanie ustalonego terminu może doprowadzić do niepożądanych skutków. Już po kilku dniach od upływu górnego terminu, w którym trzeba było uregulować zobowiązanie, sprawa zostaje przekazywana do urzędu skarbowego, który z kolei ma prawo do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. Analizując faktyczne przypadki reakcji służb państwowych wobec osób nie płacących za mandaty, można zobaczyć, że nie zawsze zaczynają one działać natychmiast i w sposób bardzo radykalny. Do dłużników wysyłane są najpierw ostrzeżenia, czyli wezwania do zapłaty. Ponadto urząd skarbowy może pobrać płatność z nadpłat podatków, bezpośrednio z wynagrodzeń i emerytur, a w szczególnych przypadkach może nawet dojść do zajęcia konta bankowego.

Spłata mandatu rozłożona na raty

Zgodnie z polskim ustawodawstwem w uzasadnionych przypadkach mandat może być płacony na raty. Reguły te ustala Ustawa o finansach publicznych (artykuł 64 ust. 1 oraz artykuł 60 ust. 57), która zezwala na spłatę mandatu w rozłożeniu na raty w przypadku uzasadnionej trudnej sytuacji materialnej. Potwierdzić ową można za pośrednictwem następujących dokumentów:

 • Zaświadczenia o kwocie renty rodzinnej;
 • Zaświadczenia o kontynuowaniu nauki;
 • Zaświadczenia o posiadania statusu osoby bezrobotnej;
 • Zaświadczenia o otrzymaniu zasiłku z ośrodka pomocy społecznej;
 • Potwierdzenia o otrzymaniu lub płaceniu alimentów;
 • Potwierdzenia, które potwierdza wysokość emerytury, pobieranej renty itd.;
 • Zaświadczenia o kwocie wynagrodzenia uzyskiwanej z tytułu zatrudnienia;
 • Potwierdzeń o zobowiązaniach dotyczących spłaty miesięcznych rat/kredytów;
 • Innych poświadczeń, za pośrednictwem których może zostać potwierdzona skomplikowana sytuacja rodzinna lub materialna.

Umorzenie mandatu

Osoby, na które został wypisany mandat, mają prawo zwrócić się do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z prośbą o jego umorzenie. Tego typu sprawy zostają rozpatrywane indywidualne. Sytuacja materialna wnioskodawcy powinna zostać dobrze udokumentowana w celu podjęcia pozytywnej decyzji przez urzędnika. 

W przypadku, gdy wniosek o umorzeniu mandatu zostaje rozpatrzony negatywnie, osoba powinna wnieść płatność (w niektórych przypadkach możliwe jest jej rozłożenie na raty).

Jeśli osoba nie ma na tyle pieniędzy, by dokonać przelewu do US rozwiązaniem może stać się zaciągnięcie środków finansowych za pośrednictwem darmowych chwilówek. Takie rozwiązanie finansowe pozwala oddawać tyle samo pieniędzy, ile pożyczono, bez żadnych nadpłat lub prowizji. Życzymy jednak pomyślności w każdej sprawie, by nie pojawiała się u Ciebie potrzeba spłaty jakichkolwiek mandatów.

Kwota

Okres

dni

Pożyczasz
0.00
Prowizja
0.00
Odsetki
0.00
Do spłaty
0.00
RRSO
0.00%
Dzień spłaty
0
*Prowizja 0% dotyczy tylko pierwszej pożyczki w kwocie do 6000 zł oraz pozytywnej oceny zdolności kredytowej klienta.
Podobne artykuły: