Główna > Finanse > Styl życia > 12 cech prawdziwego lidera

12 cech prawdziwego lidera

Liderem człowiek się nie rodzi - liderem się staje!
03.04.2019
646
Czas czytania -
8 min.

Ludzie różnią się pomiędzy sobą wieloma rzeczami, także osobowością. Rodzimy się z gotowym ładunkiem genetycznym, dzięki któremu mamy predyspozycje do określonych czynności. Na tym gruncie budujemy też kolejne umiejętności za pomocą edukacji, doświadczeń oraz obserwacji życiowych. I tak oto u niektórych już od najmłodszych lat przejawiają się cechy przywódcze, które potem, odpowiednio pielęgnowane i rozwijane, tworzą lidera w danej sferze życia.

Kim jest lider?

Ogólnie to osoba, która potrafi zarządzać zespołem, kierować projektem, organizować i wskazywać słuszny kierunek, jednym słowem, to dobry szef, kierownik, prezes, przewodniczący, manager itd. Trudno jednak w sposób jednolity zdefiniować taką funkcję, ponieważ różne dziedziny zawodowe i społeczne mają zróżnicowane wymagania dotyczące osób kierujących. Dlatego też definicji i teorii na ten temat jest w literaturze sporo, podobnie jak poradników na temat "jak zostać liderem?". Tu spróbujemy przybliżyć sylwetkę takiego przywódcy uniwersalnego i pokażemy katalog cech lidera, jakimi powinien się odznaczać. Poradzimy także, jak dotrzeć do takiej pozycji w organizacji.

12 najważniejszych cech lidera zespołu

12 najważniejszych cech lidera zespołu

1. Szacunek do ludzi

Zacznijmy od tego, że liderem można być wtedy, jeśli mamy komu przewodzić. Według Franklina D. Roosevelta, prezydenta USA:

"Najstraszniejszą rzeczą dla przywódcy jest moment, gdy zerka przez ramię i nikogo za sobą nie widzi"

Aby jednak stworzyć bądź utrzymać istniejący już zespół nie można ludzi traktować z pogardą, bo to właśnie oni pracują na sukces lidera. Każdy z nich daje swój wkład pracy i wiedzy, potrzebny do wykonywania przydzielonych zadań i za to należy mu się zapłata, ale także słowa podziękowania, docenienie i szacunek.

2. Charyzma

Lider nie może być nijaki. Musi na pewno mieć koncepcję i stosowną wiedzę, ale też umieć przedstawiać swoje racje i plany w taki sposób, aby zespół w nie autentycznie wierzył. Musi umieć zarażać energią i mieć w sobie moc, która pozwoli wyróżniać się na tle tłumu i spowodować, że podąży za taką osobą kierującą. Przywództwo charyzmatyczne to przywództwo skuteczne.

3. Umiejętność rządzenia bez przemocy

Dawniej przywództwo wynikało z siły mięśni. Dzisiaj oznacza dogadywanie się z ludźmi

- to słowa, jakie wypowiedział Mahatma Ghandi, indyjski przywódca narodowy. Nie sztuka zaprowadzić w swojej organizacji terror wychodząc z pozycji siły, dzięki czemu wszyscy będą się kierowali jedynie strachem. W ten sposób nie buduje się dobrego i lojalnego zespołu. Do pozytywnych efektów może jedynie doprowadzić dialog i umiejętne wykorzystywanie potencjału ludzkiego.

4. Pewność siebie

Lider powinien pewnie kroczyć przez życie, mieć swoje zdanie i nie uginać się pod naporem ogólnego nacisku. Można śmiało powiedzieć, że często przywódca czy szef jest samotny, bo jego decyzje bywają niepopularne. Ważne jednak, aby, mając przekonanie o słuszności i przydatności swoich decyzji, nie być podatnym na sugestie innych. Oczywiście pewność siebie nie oznacza rządzenia autorytarnego, każda decyzja powinna być gruntownie przemyślana, a kiedy jest taka konieczność, skonsultowana z innymi osobami.

5. Umiejętne delegowanie zadań

Do niedawna z liderem kojarzono osobę, która wszystko wie najlepiej, a dodatkowo robi najlepiej. I taki lider starego typu koncentrował większość zadać wokół siebie. Do klasyki należał widok, gdzie w pustym biurze do późnych godzin wieczornych pracował jedynie szef. Dziś już zmienia się wizerunek takiego lidera i jasne stało się, że umiejętne kierowanie organizacją to przede wszystkim umiejętne zorganizowanie jej działań, w tym delegowanie zadań. Według amerykańskiego biznesmena, założyciela firmy Microsoft, to właśnie cecha nowoczesnego lidera, który ma szansę sprostać nowoczesnym trendom w zarządzaniu.

"Jeśli popatrzymy w przyszłość, na kolejny wiek, uświadomimy sobie, że przywódcami będą ci, którzy przekażą władzę innym"

- tak wyraził swoją opinię na temat delegowania zadań. Bycie liderem nie oznacza koncentrowania władzy wyłącznie w swoich rękach. To umiejętne oddawanie tej władzy na poszczególnych odcinkach w ręce specjalistów, którzy będą stanowić wartość dodaną dla funkcjonowania całej struktury. To także trzymanie dystansu do sposobu wykonywania zadań przez podwładnych, bez zbędnej ingerencji. Jak mawiał amerykański generał, George S. Patton:

"Nigdy nie mów ludziom, jak coś zrobić. Powiedz im, co zrobić, a oni zaskoczą cię pomysłowością"

A więc kto to jest lider w nowoczesnym wydaniu? To osoba, która kieruje daną grupą i umiejętnie organizuje jej pracę, poprzez właściwe rozdzielenie zadań.

6. Mądre tworzenie i scalanie zespołu

Każda grupa ludzi, która wspólnie pracuje na rzecz organizacji to zlepek różnych osobowości, kultur, zwyczajów, religii, przekonań itd. Dużo ze sobą przebywają, muszą współpracować przy wykonywaniu zadań i rozmawiać. To idealne środowisko do powstawania konfliktów, które mogą prowadzić do destrukcji. Aby więc zespół pracował jak dobrze naoliwiona maszyna, konieczne jest mądre dobranie jej części składowych. Niemniej ważne są też późniejsze działania na rzecz scalania powstałego zespołu. Mądry lider nie skąpi więc grosza na imprezy integracyjne, festyny rodzinne, wspólną pizzę na koniec piątkowej dniówki, zawody sportowe pomiędzy działami, zakładowe akcje charytatywne i inne wydarzenia, które sprawią, że ludzie lepiej się poznają i zżyją ze sobą.

7. Stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności

Chcąc być liderem grupy, trzeba być absolutnym autorytetem w reprezentowanej dziedzinie. Nie ma nic gorszego, niż szef, który nie ma zielonego pojęcia o procesach, którymi zarządza. W ten sposób nie da się zbudować swojego autorytetu. Dlatego konieczne jest zdobywanie odpowiedniej wiedzy oraz bieżące jej aktualizowanie, zwłaszcza w dziedzinach, w których znaczącą rolę ma postęp. Lider powinien też posiadać wiedzę kompleksową, nie tylko w wąskiej specjalizacji. Tu konieczna jest znajomość prawa w potrzebnym zakresie, strategii marketingowych, spraw kadrowych, technik sprzedaży i optymalizacji produkcji itp. Prawdziwy lider to po prostu człowiek-orkiestra.

8. Dobre reprezentowanie organizacji

Rola lidera to między innymi reprezentowanie firmy czy innej organizacji na zewnątrz. To nie tylko wizerunek, choć ten powinien być w przypadku lidera nienaganny. Reprezentowanie firmy to także jej promowanie, wystąpienia publiczne, zdobywanie nowych kontraktów i kontaktów, negocjowanie warunków i cała masa działań, które mają na celu zwiększenie efektywności swojej organizacji. W przypadku firmy, celem nadrzędnym będzie zwiększanie sprzedaży, w przypadku organizacji charytatywnej zdobywanie sponsorów i promowanie działań itd. Skuteczny lider to połączenie charyzmatycznej osobowości, wysokiej kultury osobistej, dobrego wizerunku i umiejętności rozmawiania oraz negocjowania.

9. Dbałość o rozwój

Organizacja, która się nie rozwija, zwykle stoi w miejscu, a o pewnym czasie zaczyna się cofać. Mądry lider to wie i dba o to, by jego zespół rozwijał się na bieżąco. Przez rozwój należy rozumieć regularne szkolenia, dopasowane do profilu działania oraz zadań przydzielonych konkretnym osobom, zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji i nagradzanie takiej inicjatywy. Ale rozwój organizacji to także wprowadzanie nowych technik, technologii, narzędzi pracy oraz rozbudowywanie działalności. Tu wiele zależy od wnikliwości lidera i jego reakcji na potrzeby.

10. Łatwość nawiązywania kontaktów

Na pewno dobry lider nie może być samotnikiem, powinien być w miarę towarzyski i umieć nawiązywać kontakty z ludźmi. To przydaje się w budowaniu dobrych relacji z załogą, ale też w nawiązywaniu przeróżnych, przydatnych kontaktów i budowanie wizerunku firmy czy organizacji na zewnątrz. Niezależnie od obszaru działania, warto znać wpływowych ludzi ze świata biznesu, polityki, mediów, medycyny itd. O te i inne kontakty należy dbać, czyli nie obejdzie się bez towarzyskich spotkań, które ocieplają i budują relacje.

11. Cierpliwość

Prawdziwy menager, szef czy lider wie, że po wdrożeniu jakichkolwiek zmian czy nowości trzeba cierpliwie poczekać na efekty. Wiele inwestycji ma charakter długofalowy i odcinanie kuponów od sukcesu następuje dopiero po długim czasie. Budując nowy zespół również trzeba czekać, aż się zintegruje i zacznie działać spójnie. Każdy nowy profil działania czy nowa technologia, zanim zacznie przynosić efekty, wymaga czasu potrzebnego na proces poznawczy, na metodę prób i błędów oraz dopasowanie do całości. Trzeba cierpliwie czekać na efekty, a dobry lider to wie.

12. Wielozadaniowość

Liderem z pewnością nie może zostać osoba, która nie ma podzielnej uwagi i energii, która pozwala na wykonywanie kilku zadań równolegle. Skuteczny lider musi ogarniać w jednym czasie każdy proces, który zachodzi w jego strukturze, więc wąska specjalizacja nie wchodzi tu w grę. Nawet jeśli dobrze wydelegował zadania i na różnych odcinkach ma odpowiedzialnych fachowców, to i tak musi mieć z nimi stały kontakt, monitorować działanie i podejmować odpowiednie decyzje. Lider nie może zajmować się np. tylko sprawami produkcji i sprzedaży, ponieważ zagadnienia kadrowe i gospodarcze są w tym czasie równie ważne dla zachowania równowagi w firmie.

Jak zostać liderem i utrzymać swoją pozycję?

Prawdziwym liderem, który potrafi zbudować dobry zespół i odnosi sukcesy nie zostaje się przypadkiem. Owszem, potrzebna jest do tego charyzmatyczna osobowość, ale też odpowiednia wiedza. Jak mawiał amerykański przemysłowiec, Henry Ford:

"Pytanie: "Kto powinien być szefem?" jest jak pytanie: "Kto w zespole powinien śpiewać partię tenora?" Oczywiście ten, kto potrafi śpiewać tenorem"

Lider powinien mieć wiedzę, która pozwoli mu w umiejętny sposób zarządzać zespołem, projektami i procesami, bez tego będzie jak dziecko we mgle. Ale to nie koniec, bo przywództwo a zarządzanie to dwie różne sprawy. Najlepszy lider to taki, który po prostu "zna się na robocie", czyli jest fachowcem w dziedzinie, w której osadzony jest profil działania danej organizacji.

Aby osiągnąć ten ideał trzeba posiąść wiedzę fachową w danym zakresie, a następnie wyszkolić się z zakresu zarządzania, by móc zostać profesjonalnym menagerem. Do tego przyda się także kilka tzw. kompetencji miękkich, jak np. zarządzanie sobą w czasie, kreatywność czy umiejętności komunikacyjne, które można nabyć na wszelkiego rodzaju ułatwiających przywództwo szkoleniach interpersonalnych.

Jednak samo posiadanie stosownej wiedzy i kompetencji współgrającej z odpowiednią osobowością nie czyni nas z automatu liderami i nie daje przywództwa wyższego stopnia. Tu konieczne jest spowodowanie, aby świat dowiedział się o naszej wartości. Jak być liderem nie tylko w teorii? Sposoby są różne, zależne zwykle od dziedziny, w której chcemy działać. Jeśli ma to być biznes, to najlepszą drogą jest stworzenie własnej firmy, ewentualnie zatrudnienie w korporacji, która daje nieograniczone możliwości rozwoju i pięcia się po szczeblach kariery.

 lider

Osoby, których celem jest przywództwo polityczne, muszą po prostu wejść do określonych struktur partyjnych i tam z całych sił udzielać się w projektach, w których można będzie wykazać się umiejętnościami przywódczymi. W niektórych strukturach ciężko jest zostać liderem bez tzw. „znajomości”, zwłaszcza kiedy mowa o szeroko pojętej administracji państwowej. Tu spuścimy zasłonę milczenia, każdy zrobi to po swojemu.

Kiedy już, niezależnie od trudności i przeszkód, osiągniemy pozycję lidera na jakimś odcinku, zaczyna się etap, w którym należy zadbać o swój dalszy rozwój. To pozwoli na utrzymanie swojej pozycji i ewentualny awans na stanowisko zapewniające przywództwo wyższego szczebla.

Jeśli czujesz, że twoim powołaniem jest stanie na czele i bycie liderem, zrób jak radził John Naisibitt, pisarz i futurysta.

"Przywództwo oznacza znalezienie własnej parady i ustawienie się na jej przodzie"

- jego powiedzenie idealnie określa to, co musisz zrobić. Zdobądź odpowiednią wiedzę, a potem znajdź swoją dziedzinę, utwórz swój zespół lub przejmij już istniejący, stań na jego czele i bądź skutecznym i mądrym liderem. A potem zadbaj o to, by przywództwo w twoim wykonaniu było profesjonalne i efektywne.

Kwota

Okres

dni

Pożyczasz
0.00
Prowizja
0.00
Odsetki
0.00
Do spłaty
0.00
RRSO
0.00%
Dzień spłaty
0
*Prowizja 0% dotyczy tylko pierwszej pożyczki w kwocie do 6000 zł oraz pozytywnej oceny zdolności kredytowej klienta.
Podobne artykuły: