Główna > Finanse > Styl życia > Ile kosztuje rozwód w Polsce – jakie straty nas czekają?

Ile kosztuje rozwód w Polsce – jakie straty nas czekają?

Policzyliśmy wszystkie możliwe koszty rozwodu
10.06.2019
729
Czas czytania -
6 min.

Rozwód to dla większości osób trudne doświadczenie. Często wiąże się ono z dużym stresem i wieloma innymi, negatywnymi emocjami. Niestety zazwyczaj kosztuje byłych małżonków także sporo czasu i równie dużo pieniędzy. Ile trzeba zapłacić za rozwód? Kto ponosi te koszty i czy można je jakoś obniżyć? Jak przebiega i jak długo trwa procedura rozwodowa? Odpowiedzi na te i wiele innych, ważnych pytań zawarliśmy w poniższym artykule.

Koszt rozwodu – za co musimy zapłacić?

Podejmując decyzję o zakończeniu małżeństwa, należy liczyć się z wieloma wydatkami. A te, niestety, nie należą do najniższych. Uregulować trzeba m.in. opłaty za:

 • stworzenia pozwu rozwodowego
 • wniesienie pozwu do sądu
 • złożenie wniosku o podział majątku
 • obsługę prawną lub pełnomocnika
 • dodatkowe koszty, takie jak: opłata za wycenę rzeczoznawcy, ustalanie alimentów w kwestiach spornych, czy wydanie zaświadczenia o eksmisji współmałżonka

Powyższe wyliczenie pokazuje, jak wiele wydatków wiąże się z uzyskaniem rozwodu w Polsce. Im bardziej skomplikowane są relacje pary, tym koszt sprawy rozwodowej będzie wyższy, a sama procedura znacznie dłuższa.

Koszt rozwodu

Pozew o rozwód – ile kosztuje?

Obecnie wysokość opłaty za złożenie do sądu pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. Należy wnieść ją w całości w kasie sądu lub za pomocą przelewu. Wybierając tę drugą opcję, nie można jednak zapomnieć o dołączeniu do składanego wniosku potwierdzenia wykonania transakcji. Do uiszczenia tej opłaty zobligowany jest powód, czyli osoba od której pochodzi wniosek. Ten wydatek może jednak zostać zrekompensowany przez sąd, jeżeli w czasie toku sprawy wyda on orzeczenie o winie za rozpad małżeństwa drugiego małżonka. Możliwe jest również rozstanie bez wspomnianego orzekania. Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron? W takim przypadku opłata wynosi 300 zł, a małżonkowie płacą ją po połowie, czyli po 150 zł.

Koszty sprawy o podział majątku

Jest to kolejny wydatek, który spadnie na pragnących się rozstać małżonków. Należy jednak zaznaczyć, że składanie wniosku o rozdzielenie wspólnych dóbr nie jest obowiązkowe. Jeśli para nie potrafi samodzielnie dojść do porozumienia i zdecyduje się na takie rozwiązanie, musi uregulować opłatę w wysokości 1000 zł. Trzeba również wziąć pod uwagę, że w takich sytuacjach często konieczna jest profesjonalna wycena rzeczoznawcy, za którą również należy zapłacić. Jeśli strony mają wspólny i zgodny projekt podziału majątku, koszty spadną do 300 zł. Możne się to przyczynić do powstania znacznych oszczędności.

Obsługa prawna sprawy rozwodowej

Decydując się na skorzystanie z pomocy prawnika, można znacząco zwiększyć swoje szanse na korzystne rozstrzygnięcie sprawy rozwodowej, szczególnie jeśli pomiędzy małżonkami nie ma zgody co do orzeczenia winy, podziału majątku, opieki nad dziećmi, wysokości alimentów itp. Niestety reprezentowanie w sądzie również wiąże się z kosztami, a im dłużej trwa rozwód, tym są one wyższe. Trudno przedstawić konkretną sumę, jaką trzeba będzie przeznaczyć na wynagrodzenie prawnika, jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości, które reguluje wysokość opłat za czynności adwokackie, z pewnością nie będzie ona niższa niż 720 zł.

Dodatkowe koszty

W zależności od przebiegu sprawy, niezbędne mogą być dodatkowe czynności, takie jak wydanie zaświadczenia o nakazie eksmisji jednej ze stron, zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, czy ustalenie wysokości alimentów. Nie są to już tak wysokie kwoty, jednak warto pamiętać o tym, że mogą wystąpić i odpowiednio wcześnie umieścić je w budżecie. Przykładowo koszt wydania oświadczenia o eksmisji to 200 zł, natomiast zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem to wydatek rzędu 40 zł.

Koszt sprawy o alimenty to 5% zasądzonej kwoty. Jeśli małżonkowie chcieliby przystąpić do mediacji, muszą liczyć się w kolejnymi opłatami, w wysokości kilkuset złotych za sesję.

Ile kosztuje rozwód w 2019 r.?

Ze względu na to, że wydatków jest bardzo dużo, zsumowaliśmy je w poniższej tabeli, aby łatwiej było policzyć wszystkie niezbędne koszty.

Kategoria

Koszt

Możliwość obniżenia

Opłata za złożenie wniosku

600 zł

Bez orzekania o winie 300 zł – każdy z małżonków płaci po połowie

Opłata za podział majątku

1000 zł

Przy zgodności małżonków co do podziału dóbr – 300 zł

Opłata za usługi prawne

Min. 720 zł

Wysokość jest uzależniona od skomplikowania sprawy i długości jej trwania

Opłata za ustalenie alimentów

5% od całkowitej zasądzonej kwoty

-

Łączny koszt to przynajmniej 1320 zł, zazwyczaj jednak wzrastają one w czasie toku sprawy nawet kilkukrotnie.

Jak obniżyć koszt rozwodu?

Najlepszym sposobem na zmniejszenie wydatków i poczynienie widocznych oszczędności jest porozumienie między małżonkami. Kiedy są oni zgodni w najważniejszych kwestiach, nie zależy im na orzekaniu o winie ani toczeniu między sobą sporów przed sądem, koszty znacząco spadają. Podczas rozwodu byłym małżonkom często towarzyszą negatywne emocje, warto jednak je przezwyciężyć i spróbować załatwić sprawę polubownie. Dzięki temu można zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale również czas, a na dodatek ochronić się przed niepotrzebnym stresem.

Jak obniżyć koszt rozwodu

Czy można uniknąć opłat?

Osoby znajdujące się w złej sytuacji materialnej mogą liczyć na ulgi. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o zwolnienie z rozwodowych kosztów sądowych.  Druk do pobrania dostępny jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku należy dołączyć dowody, potwierdzające wysokość zarobków oraz wszystkich miesięcznych wydatków, takich jak opłaty za mieszkanie, raty kredytu itp. Jeśli sąd przychyli się do prośby, może zwolnić wnioskującego z konieczności ponoszenie wszystkich lub części opłat. W sytuacji, kiedy prośba zostanie odrzucona, a powód nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, by opłacić rozwód, z pomocą mogą przyjść szybkie kredyty chwilówki.

Ile czeka się na rozwód?

Tak jak wszystkie inne sprawy sądowe, jest on dość rozciągnięty w czasie. Osoby, które spodziewają się, że uda im się zmienić stan cywilny w ciągu tygodnia lub dwóch, z pewnością poczują się rozczarowane. Jeśli sprawa przebiega bez zbędnych komplikacji, cały proces trwa ok 3-4 miesięcy od momentu złożenia pozwu. Jeśli jednak małżonkowie nie potrafią się dogadać i wciąż rzucają sobie wzajemnie kłody pod nogi, może się on wydłużyć nawet do kilku lat. W takiej sytuacji znacząco wzrasta nie tylko czas oczekiwania, ale również koszt sprawy rozwodowej oraz poziom stresu i obustronnej frustracji. Dlatego, jeśli to tylko możliwe, lepiej unikać takiego scenariusza.

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia pozwu?

Decydując się na rozwiązanie małżeństwa, należy przygotować niezbędne dokumenty. Oprócz pozwu rozwodowego i dowodu wniesienia opłaty sądowej, konieczne będą również:

 • dowód zawarcia związku małżeńskiego
 • akty urodzenia dzieci
 • zaświadczenie o rodzaju zatrudnienia i wysokości zarobków współmałżonka – w przypadku zasądzania alimentów

Są to podstawowe, najważniejsze druki, które należy przedłożyć przed sądem w czasie rozwodu. Może się jednak okazać, że w toku sprawy niezbędna okaże się dodatkowa dokumentacja, np. orzeczenia biegłych sądowych, czy ekspertyzy.


Czytaj również: Czy można podzielić kredyt po rozwodzie?


Jak wnieść sprawę o rozwód?

Procedura ta nie jest skomplikowana, dla pełnej jasności warto jednak przedstawić ją krok po kroku:

 1. Wypełnienie pozwu z uwzględnieniem wszystkich danych – wniosek można pobrać z Internetu
 2. Dodanie niezbędnych załączników – akt ślubu, akty urodzenia dzieci itp.
 3. Określenie odpowiedniego oddziału sądu i złożenie w nim wniosku
 4. Uregulowanie kosztów sprawy rozwodowej – na początku jest to opłata za złożenie pozwu
 5. Określenie pełnomocnictwa – zlecenie sprawy adwokatowi, który będzie reprezentował nas w sądzie

Po wykonaniu wszystkich tych czynności pozostaje oczekiwanie na odpowiedź z sądu, w której będzie wyznaczona data pierwszej rozprawy.

Zmiany w rozwodach 2019

W związku z coraz większą liczbą rozwodów w Polsce, rząd postanowił znowelizować obecnie obowiązujące prawo, tak aby podczas przebiegu postępowania sądowego w pierwszej kolejności dążono do pogodzenia zwaśnionych małżonków. W tym celu ma powstać procedura o nazwie Rodzinne Postępowanie Informacyjne. Jej zadaniem ma być również wypracowanie porozumienia w kwestii opieki nad wspólnymi dziećmi stron oraz późniejszych kontaktów z nimi. Nowelizacja jeszcze nie weszła w życie, aktualnie jest na poziomie prac i trudno określić, jaki będzie ich efekt końcowy. Na razie nie wiadomo również, czy proponowane zmiany istotnie wpłyną na cenę rozwodu.

Kwota

Okres

dni

Pożyczasz
0.00
Prowizja
0.00
Odsetki
0.00
Do spłaty
0.00
RRSO
0.00%
Dzień spłaty
0
*Prowizja 0% dotyczy tylko pierwszej pożyczki w kwocie do 6000 zł oraz pozytywnej oceny zdolności kredytowej klienta.
Podobne artykuły: