Główna > Finanse > Mądry kredytobiorca > Przedawnienie pożyczki – po jakim czasie nie trzeba spłacać długu?

Przedawnienie pożyczki – po jakim czasie nie trzeba spłacać długu?

Sprawdź, kiedy następuje przedawnienie pożyczki pozabankowej!
28.06.2019
141
Czas czytania -
3 min.

Nie ulega wątpliwości, że zaciągnięte zobowiązania finansowe należy spłacać. Odwlekanie tego w czasie może spowodować naliczenie odsetek oraz dodatkowych opłat windykacyjnych i sądowych, a także wiele innych, nieprzyjemnych konsekwencji. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dług ulega przedawnieniu, a tym samym przestaje obowiązywać konieczność jego uregulowania. Jak to wygląda pod względem prawnym? Czy wszystkie długi się przedawniają, a jeśli tak, to po jakim czasie? Wyjaśniamy.

Czym jest przedawnienie?

Przedawnienie długu jest terminem określonym przez Kodeks Cywilny. Oznacza ono, że po upływie pewnego, z góry określonego czasu, w którym wierzyciel nie podjął odpowiednich działań windykacyjnych, odzyskanie należności może być znacznie utrudnione. Nie jest to jednoznaczne z wygaśnięciem długu i brakiem możliwości jego egzekwowania na drodze prawnej. Staje się to jednak zdecydowanie trudniejsze i bardziej ryzykowne, ponieważ sąd może oddalić powództwo, powołując się na przedawnienie. Chroni to konsumentów padających ofiarą nieuczciwych wierzycieli, którzy zaczynają upominać się o swoje należności dopiero po upływie kilku lat, licząc na wzbogacenie się dzięki wysokim odsetkom.

Po jakim czasie następuje?

Okres przedawnienia może być różny, w zależności od rodzaju długu. Najlepiej obrazuje to poniższa tabela:

Rodzaj zobowiązania

Okres, po jakim ulega przedawnieniu

Kredyt, pożyczka bankowa lub zaciągnięta w firmie pozabankowej

3 lata

Karta kredytowa

3 lata

Otwarta linia debetowa

2 lata

Umowa sprzedaży

2 lata

Umowa dostawy

2 lata liczone od dnia dostarczenia towaru

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

2 lata

Umowa przewozu

1 rok

Zadłużenie powstałe z tytułu niepłacenia czynszu

3 lata

Zobowiązania podatkowe

3 lub 5 lat, w zależności od sposobu rozliczania

Zaległości składek w ZUS-ie

5 lub 10 lat, w zależności od daty ich powstania

Mandat

1 rok

Długi spadkowe

Do 6 lat

Roszczenia wynikające z umowy o pracę

3 lata, liczone od dnia, w którym wynagrodzenie powinno zostać wypłacone

Zestawienie to pokazuje, jak zróżnicowany jest okres przedawnienia konkretnych zobowiązań. Należy jednak pamiętać, że wszystkie roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu przedawniają się dopiero po upływie 10 lat. Jeśli więc wierzyciel odpowiednio szybko skieruje sprawę na drogę sądową może znacznie wydłużyć okres, w którym ma pełne prawo do egzekwowania spłaty należności.

Jak obliczyć termin przedawnienia?

Obliczanie terminu przedawnienia

Bez względu na rodzaj powstałego długu, okres przedawnienia zawsze liczy się od dnia, w którym należność powinna zostać uregulowana. Zazwyczaj jest to dzień wykonania usługi czy sprzedaży produktu, lub – w przypadku faktur terminowych – ostatni dzień płatności widniejący na dokumencie sprzedaży. Natomiast ostatni dzień okresu przedawnienia wypada na koniec roku. Jeśli więc dwa lata od zawarcia umowy sprzedaży mijają w czerwcu bieżącego roku, dług wygasa wraz z dniem 31.12 tego roku.

Przerwanie biegu terminu przedawnienia – na czym polega?

Okres przedawnienia liczy się od momentu pierwotnego terminu płatności i toczy się, pod warunkiem, że nie zostaną wykonane czynności, mogące go przerwać. Wysyłanie przez wierzyciela  monitów i wezwań do zapłaty nie zalicza się do nich, chyba że spotka się z odpowiedzią dłużnika, np. częściową spłatą długu. Wtedy okres przedawnienia zaczyna się liczyć od początku. Innymi czynnikami, mogącymi przerwać jego bieg są:

  • Złożenie przez wierzyciela wniosku do sądu
  • Wezwanie dłużnika do polubownego załatwienia sprawy poprzez mediacje
  • Uznanie zasadności roszczenia przez dłużnika
  • Zaakceptowane przez obie strony rozpisanie harmonogramu spłaty
  • Częściowe uregulowanie długu

Przerwanie biegu przedawnienia może następować dowolną ilość razy, za każdym z nich powodując liczenie go od początku.


Czytaj również: Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt hipoteczny w 2019 roku?


Czy przedawniony dług widnieje w BIK-u?

Przedawnienie znacząco wpływa na możliwości egzekwowania należności i w wielu przypadkach uniemożliwia wierzycielowi dalsze działania windykacyjne. Nie powoduje jednak, że zadłużenie znika. W związku z tym długi, których termin ważności minął, wciąż figurują w bazach danych, takich jak BIK. Można w nich również znaleźć informację, jak stare jest zobowiązanie. Im więcej czasu upłynęło od wyznaczonego terminu płatności, tym gorzej wpływa na historię kredytową dłużnika, w wielu przypadkach całkowicie odbierając mu zdolność kredytową. Warto mieć to na uwadze, jeśli w przyszłości planujemy starać się o pożyczkę lub planujemy zakupy na raty.

W takiej sytuacji lepiej spłacić powstałe zadłużenie, nawet jeśli jego termin ważności już minął. 

Kwota

Okres

dni

Pożyczasz
0.00
Prowizja
0.00
Odsetki
0.00
Do spłaty
0.00
RRSO
0.00%
Dzień spłaty
0
*Prowizja 0% dotyczy tylko pierwszej pożyczki w kwocie do 6000 zł oraz pozytywnej oceny zdolności kredytowej klienta.
Podobne artykuły: