Główna > Finanse > Sekrety oszczędzania > Program 300+ dla każdego ucznia: czy możesz ubiegać się o wsparcie finansowe dla swojego dziecka

Program 300+ dla każdego ucznia: czy możesz ubiegać się o wsparcie finansowe dla swojego dziecka

03.04.2019
729
Czas czytania -
6 min.

Program rządowy 300+ jest nowatorskim rozwiązaniem, które budzi sporo kontrowersji w społeczeństwie. W tym artykule przeczytacie czym on w rzeczywistości jest, kto i w jakim przypadku może ubiegać się o wsparcie finansowe, będą również informacje na temat innych szczegółów programu, jak i programu znanego jako "Dobry start".

Co to jest program 300+?

Program 300+ został przyjęty przez polski rząd w czerwcu 2018 roku. Na podstawie tego dokumentu rodziny powinny otrzymywać 300 zł rocznie na każde dziecko uczące się w szkole, niezależnie od poziomu dochodów. W tym samym roku wsparcie zostało przyznane dla rodziców ponad 4,5 miliona dzieci.

Podstawy prawne udzielenia wsparcia pieniężnego w ramach programu "Dobry start" wyznaczone są w następujących aktach prawnych:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start.
 • Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu Dobry start.
Ciekawy fakt: jeszcze na etapie omawiania programu "Dobry start" wywoływał on sporo kontrowersji zarówno w kręgach politycznych, jak i w społeczeństwie. Nie mniej jednak już w pierwszych dwóch miesiącach od momentu jego wdrażania zostało zaakceptowanych ponad 2,3 mln wniosków -  co czwarty uczeń w Polsce otrzymał świadczenie pieniężne.

Dla kogo jest program 300+?

Program "Dobry start" jest zorientowany na rodziny, w których są dzieci w wieku szkolnym do 18 roku życia. Jeśli dzieci mają ukończone 18 lat i nadal uczęszczają do szkoły, świadczenia wypłacane są do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole, na podstawie programu "Dobry start" otrzymają świadczenia do 24 roku życia. Ważne jest, aby pamiętać, że rodziny mogą liczyć na wsparcie niezależnie od ich dochodów.

Ważne informacje: Usługa udzielenia pieniędzy w ramach programu 300+ jest całkowicie bezpłatna.

Сzy przysługują wypłaty w ramach programu Dobry Start dla studentów?

Według zasad dotyczących świadczeń pieniężnych w ramach realizacji programu "Dobry start" świadczenia pieniężne nie przysługują studentom, jak również osobom będącym uczniami szkół policealnych lub szkół dla dorosłych. Odpowiednio dla osób podejmujących naukę na studiach wyższych, lepszym rozwiązaniem będzie pożyczka dla studenta.

Kogo NIE obejmuje program Dobry Start?

Program 300+ nie obejmuje nie tylko studentów oraz uczniów szkół policealnych, ale również dzieci uczęszczających do zerówki.

Również o wyprawkę 300+ dla uczniów nie mogą ubiegać się cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce na podstawie wizy i podejmujący pracę sezonową lub studia.

Ciekawy fakt: koszt świadczeń udzielonych w 2018 roku kosztował polski budżet około 1,4 miliarda złotych.

Jak otrzymać świadczenie 300 zł?

Aby otrzymać świadczenie 300+ w ramach programu "Dobry start", należy złożyć wniosek 300 zł na wyprawkę szkolną. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub faktyczny opiekun dziecka. W przypadku dzieci przebywających w rodzinie zastępczej - przybrani rodzice, osoby prowadzące dom rodzinny lub dyrektor domu opieki.

Wnioski 300+ o świadczenia przyjmowane są przez te same instytucje, które pracują w ramach programu Rodzina 500+. Są to urzędy miejskie i gminne oraz ośrodki pomocy społecznej lub inne jednostki organizacyjne zlokalizowane w miejscu zamieszkania rodzica ubiegającego się o pomoc dla dziecka (w przypadku powiatów wyprawki 300+ będą udzielane przez powiatowe centra pomocy).

Ważne informacje: Usługa składania wniosków 300+ online jest całkowicie bezpłatna. W przypadku, gdy zdecydujesz się składać wniosek w formie papierowej,  możesz to zrobić w urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania. Jeśli ubiegasz się o pieniądze dla dziecka objętego pieczą zastępczą lub jeśli wniosek składa osoba usamodzielniana, wówczas powinna ona zwrócić się do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR).

W przypadku, gdy postanowiłeś składać wniosek w formie papierowej możesz to zrobić osobiście lub wysłać wypełniony dokument wraz z innymi dokumentami listem poleconym.

Jak złożyć wniosek o 300+ online?

Jak złożyć wniosek o 300+ online

Jak złożyć wniosek o 300+ przez internet? Złożenie wniosku online jest najbardziej prostą opcją dla wszystkich, którzy chcą uzyskać świadczenie pieniężne. Podstawowym wymaganiem jest to, że dana osoba powinna posiadać Profil Zaufany lub autoryzowany podpis elektroniczny. Właściwie, sam Profil Zaufany również można uzyskać w ciągu kilku minut, jeśli posiada się kartę płatniczą polskiego banku, a dana instytucja finansowa współpracuje z państwem w zakresie tego narzędzia. Sprawdź za pomocą poniższej listy czy Twoja placówka bankowa umożliwia złożenie wniosku w trybie online do udziału w programie "Dobry start":

 • PKO Bank Polski
 • Bank Pekao SA
 • mBank
 • ING Bank Śląski
 • Alior Bank
 • T-Mobile Usługi Bankowe
 • Bank Pocztowy SA
 • Credit Agricole
 • Bank Millennium
 • Getin Bank
 • Nest Bank
 • Banki Spółdzielcze SGB
 • Bank BPS SA
Ważne informacje: Wsparcie pieniężne mogą uzyskać dzieci, które podejmują naukę w różnego rodzaju placówkach szkolnych.

Oto szczegółowa instrukcja przedstawiona krok po kroku, która pomoże Ci złożyć wniosek o 300 plus nawet w tym przypadku, jeśli jeszcze nie posiadasz Profilu Zaufanego. Rozważmy to na przykładzie posiadacza karty banku Pekao S.A.:

 1. Najpierw należy wejść na portal informacyjny służby Empatia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (empatia.mrpips.gov.pl). Aby zarejestrować się na tym portalu, potrzeba tylko profilu użytkownika. Za jego pomocą podpisuje się aplikację. Aby wejść do portalu Empathy, trzeba użyć Profilu Zaufanego korzystając z uwierzytelniania dwuetapowego.
 2. Po udanym logowaniu pojawi się strona z wyborem dostępnych usług. Tutaj trzeba wybrać ikonę - Świadczenie Dobry Start (wyprawka szkolna).
 3. Dalej wybierana jest placówka, w której będzie składany wniosek.
 4. Następnie należy dokładnie wypełnić dane osobowe (na przykład rodzica), który będzie otrzymywał świadczenie dla dziecka.
 5. Kolejnym krokiem jest wypełnienie informacji o dziecku. Przypominamy, że tylko dzieci w wieku szkolnym mogą otrzymywać świadczenia. Dzieci, które uczęszczają do "zerówki" lub przedszkola, nie należą do tej kategorii. Dlatego nie można ich dodać do wniosku.
 6. Następnie należy dodać informacje o dziecku do aplikacji.
 7. Dalej wymagane jest oświadczenie, że podane informacje są prawdziwe.

Po wykonaniu tych kroków, system sprawdza poprawność wprowadzonych przez nas danych, w razie potrzeby wnoszone są korekty, a jeśli wszystko jest w porządku - podpisujemy wniosek za pomocą Profilu Zaufanego i wysyłamy go. System potwierdzi, że cała operacja składania wniosku zakończyła się pozytywnie.

Ciekawy fakt: o przyznanie świadczeń pieniężnych w ramach programu "Dobry start" mogą również ubiegać się obcokrajowcy, których dzieci podejmują naukę w polskich szkołach.

Kiedy złożyć wniosek o udział w programie "Dobry start"?

Od 1 lipca wniosek o udział w programie można składać w trybie online (na stronie empatia.mrpips.gov.pl), natomiast od 1 sierpnia pojawia się również opcja ubiegania się o pieniądze za pośrednictwem wniosku papierowego. W razie akceptacji wniosku przelew na konto wnioskodawcy zostanie dokonany do dnia 30 września pod warunkiem, że wszystkie dokumenty zostały złożone w lipcu lub sierpniu. W innych przypadkach przelew będzie zrealizowany maksymalnie w 2 miesiące od momentu złożenia wniosku. Należy tutaj wspomnieć, że najpóźniejszy termin składania dokumentów mija w dniu 30 listopada.

Czy 300+ może zająć komornik?

Pieniądze uzyskiwane poprzez udział w programie "Dobry start" nie podlegają egzekucji komorniczej. Ale warto pamiętać o tym, że jeśli na moment składania wniosku o udział w 300+ dana osoba już podlega egzekucji komorniczej, nie powinna ona wybierać opcji wypłaty pieniędzy na osobiste konto bankowe. W takie sytuacji najlepiej zwrócić się o wypłatę świadczenia w postaci przekazu pocztowego.

Ciekawy fakt: Zasiłek Dobry Start jest zwolniony z podatku.

Czytaj również: Co może zająć komornik?


Jakie dokumenty należy złożyć, aby brać udział w programie 300+?

Resort pracy rygorystycznie określa listę dokumentów, które powinny zostać złożone w celu uzyskania przez osobę świadczeń pieniężnych w ramach programu "Dobry start". Są to:

 • Dokumenty, potwierdzające stałe miejsce zamieszkania wnioskodawcy;
 • Numer konta bankowego, na które zostanie zrealizowany przelew w przypadku decyzji pozytywnej;
 • Wszystkie dane dotyczące dzieci;
 • Dokładne dane szkół, w których będą podejmować lub kontynuować naukę dzieci uzyskujące świadczenia w ramach programu.
Ważne informacje: W przypadku, gdy dziecko znajduje się pod opieką rodziców, każdy z nich może ubiegać się o udzielenie połowy kwoty przeznaczonej dla dziecka, zatem każdy z nich uzyska 150 zł na rękę.

Czy w latach 2019-2020 będzie kontynuowany program "Dobry start"?

Dobry start

Projekt będący elementem tak zwanej “piątki Morawieckiego” w sposób bardzo udany był realizowany w roku szkolnym 2019-2020, dlatego postanowiono go kontynuować również  w latach następnych. Większość świadczeń została udzielona przez gminy, ale pieniądze na dalsze wypłaty są już zaplanowane w budżecie państwa.

Nie wszyscy akceptują przedłużenie realizacji programu "Dobry start" w Polsce, ale bez żadnych wątpliwości dla rodziców dzieci w wieku szkolnym jest to szansa na zapewnienie im lepszych warunków do nauki, kupienie niezbędnych rzeczy do szkoły.

Kwota

Okres

dni

Pożyczasz
0.00
Prowizja
0.00
Odsetki
0.00
Do spłaty
0.00
RRSO
0.00%
Dzień spłaty
0
*Prowizja 0% dotyczy tylko pierwszej pożyczki w kwocie do 6000 zł oraz pozytywnej oceny zdolności kredytowej klienta.
Podobne artykuły: